Denne uken har Norsk Oljevernforening For Operatørselskap (NOFO) planer om å slippe ut 97 kubikkmeter olje i Frigg-området. Målet er å teste nytt utstyr og nye metoder for bekjempelse av oljeutslipp.,Av: Alf Inge Molde

Foto: AllMaritim

NOFO skal i løpet av uken teste både mekanisk utstyr for oppsamling av olje, dispergeringsutstyr montert på fartøy, prøve ut olje-detekterende radar med oppgradert hardware og funksjonalitet og et nytt fartøybasert, stabilisert IR-kamera. I tillegg har øvelsen som mål å øke effektiviteten av mekanisk oljeoppsamling i mørke.

– Et av systemene som skal testes og verifiseres, er Ocean Buster. Vi har testet oppsamlingssystemet tidligere, da med to fartøyer. Det viste seg imidlertid at dette var vanskelig å få til, og i år har NOFO fått utviklet et system for å operere systemet fra bare ett fartøy, sier øvingsleder for olje-på-vann-øvelsen, Hans V. Jensen, til Petro.no.

Ocean Buster skal kunne bevege seg med en fart på tre knop, noe som er betydelig raskere en andre systemer. Testen er et ledd i å få systemet operativt som en del av NOFO sin beredskap, legger Jensen til.

Øvelsen involverer flere fartøy, blant andre
”Skandi Admiral”.

Øvelsen involverer fartøyene ”Skandi Admiral”, ”Havila Troll”, ”KV Harstad”, ”Leik” og ”Boanes Hav”. I tillegg kommer flyet LN-SFT, et redningshelikopter fra Troll i forbindelse med dispergering, bøyelasteren ”Navion Norvegia” og satellitten ENVISAT & RADARSAT 1. Kystvakten vil også få anledning til å trene på bruk av sitt utstyr.

Norge er ett av svært få land i verden som tillater at det blir sluppet ut olje på vann i forbindelse med en øvelse. Jensen legger ikke skjul på at det er lite sannsynlig at alt som blir sluppet ut blir samlet inn igjen.
– Vi klarer nok ikke å fange 100 prosent av oljen. Spesielt når nytt utstyr skal testes ut, kan vi oppleve dårlig effektivitet, sier Jensen.

Han påpeker imidlertid at det er søkt om utslippstillatelse, og at denne har vært gjennom en offentlig høring der både direktoratet, departementet og miljøvernorganisasjonene har hatt mulighet til å uttale seg.

Olje-på-vann-øvelsen har vært arrangert en rekke ganger tidligere, og siden 2005 har den vært en årlig affære. Det skal den også fortsette med i overskuelig framtid. Nytt av året er imidlertid at medlemmer av pressen får anledning til å være med og rapportere hva som skjer underveis.

Petro.no er selvfølgelig til stede.