Tirsdag meldte selskapet oppbud i Stavanger tingrett.

I konkurskjennelsen heter det at skyldneren har en samlet gjeld på NOK 25 millioner, mens aktiva er anslått til NOK 6 millioner, melder Rogalands Avis .

Virksomheten omsatte i 2012 for NOK 118 millioner, har 60 ansatte og er ifølge avisen igangværende.

”Retten legger skyldnerens opplysninger til grunn. Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art,” heter det i kjennelsen.

Lager konsern

– Eierne i selskapet startet i høst arbeidet med å omorganisere virksomheten i en konsernstruktur, og i den forbindelse er det opprettet en rekke mindre selskaper som eierselskaper for konsernet, sier advokat Leif Inge Håland til Petro.no. Håland er oppnevnt som bostyrer i saken.

Hovedselskapet i denne strukturen er ifølge Brønnøysundregistrene Oiltools Group AS, som ble opprettet 30. oktober i fjor, og som 28. januar i år fikk egenkapitalen oppjustert fra NOK 236.842 til NOK 12.078 millioner.

– Som del av arbeidet med omorganisering til konsern, ble det også arbeidet med finansieringsløsninger, sier Håland, og sier at ingenting tyder på at Oiltools AS er blitt tømt eller at noe ureglementert har skjedd.

– Tidligere i år kom det inn nye krav mot Oiltools AS. De så det ikke var grunnlag for videre drift, og har derfor meldt oppbud.

Skiftesamling vil bli avholdt i Stavanger tingrett 27. mai i år.

Forrige artikkelInteroil med Peru-kontrakt
Neste artikkelVerdane investerer i olje-IT

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR