Petroleumstilsynet sliter med å oppdra de nye aktørene på norsk sokkel. – Selskapene må ha nødvendig kompetanse og kapasitet. De må ikke løpe fra ansvaret sitt, sier Magne Ognedal.

Av Øyvind Midttun

For ti år siden var det 15 aktører på norsk sokkel. Da var problemet at selskapene var for store, at de lette for lite og at de investerte for lite.

Etter en storstilt rekrutteringskampanje er det i dag 70 selskaper på norsk sokkel. Og det letes, bores, og bygges som aldri før.

Men da direktør Magne Ognedal i Petroleumstilsynet gjorde opp status for 2007 på en pressekonferanse torsdag, uttrykte han sterk bekymring for hvordan aktørbildet har utviklet seg. Problemet nå er nemlig at mange av de nye selskapene som har entret sokkelen ikke har greid å bygge opp nok kompetanse og kapasitet.

– Hvert enkelt selskap må ha klart for seg hvilket ansvar og hvilke plikter de har. Det er det dessverre en del som ikke har i dag, sier Ognedal, og understreker at kompetanse og kapasitet også dreier seg om kunnskap om regelverket.

– Selskapene må kjenne regelverket. De må både ha bestillerkompetanse og evalueringskompetanse.

– Å sikre seg nok kompetanse og kapasitet er en enorm utfordring. Det finnes nesten ikke ledig personell i Norge, sier Ognedal.

Dersom selskapene ikke er i stand til å gjennomføre forestående prosjekter på en forsvarlig måte må arbeidet utsettes, poengterer han.

– Vi forutsetter at de 70 operatørene og rettighetshaverne som i dag på norsk sokkel tar det ansvaret de har på en skikkelig og god måte.

Ognedal viser til at Petroleumstilsynet i fjor vår stanset DNOs planlagte boring i Nordsjøen på grunn av at selskapet manglet nødvendig borekompetanse.

– Men det er ikke en rolle vi ønsker å ha. Vi ønsker ikke å komme i en situasjon der det er Petroleumstilsynet som sier ja eller nei til aktivitet. Dette er aktørenes eget ansvar. De må selv avgjøre om de har den kompetansen som kreves og nok folk til å utføre oppgavene, sier Ognedal til Petro.no.

– Plikten til selv å vurdere om noe er forsvarlig kan ikke selskapene løpe fra, fastlår han.

Forrige artikkelFester grepet i Øst-Europa
Neste artikkelKritiske til LOs AFP-krig

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR