Det er identifisert avvik i forbindelse med arbeidsmiljøforhold, avviksbehandling og oppfølging av beredskap i forbindelse med tilsyn av Prosafe sitt flotell «Safe Scandinavia.»,Petroleumstilsynet (Ptil) holdt tilsyn med HMS-styring og arbeidsmiljø hos Prosafe Offshore.ltd. i Aberdeen 21-22. februar i år. Bakgrunnen er oppfølging av forhold funnet i tilsyn før «Safe Scandinavia» fikk utstedt samsvarsuttalelse (SUT) fra Ptil i april 2007. Ptil ville verifisere at forhold knyttet til styringssystemet for HMS og arbeidsmiljøoppfølging møter kravene i norsk regelverk.

Under tilsynet ble det identifisert enkelte avvik. I forbindelse med arbeidsmiljø ble det funnet avvik i forbindelse med etablering av spesifikke krav til de ulike arbeidsmiljøfaktorer og manglende gjennomføring av arbeidsmiljøanalyser. I tillegg ble det funnet avvik i forbindelse med Prosafe sine systemer for oppfølging og korrigering av avvik fra regelverket.

Flere av de avvikende forholdene har også tatt lengre tid å korrigere enn opprinnelig antatt, uten at Ptil har blitt gjort kjent med dette.

Innenfor oppfølging av beredskap er det avdekket avvik knyttet til at det ikke er definert ytelseskrav og at godheten i beredskapen dermed ikke følges opp systematisk i henhold til regelverket, skriver Ptil i en pressemelding.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR