StatoilHydro har fått godkjenning til bruk av havbunnsbrønnen på Tune Sør, som skal produsere inn til prosessanlegget på Oseberg D-innretningen.

TUNE SøR:StatoilHydro har fått grønt lys til å
starte produksjonen fra Tune Sør. (ill.:PTIL)

Godkjenningen gjelder bruk av subsea template med tilhørende rørledning og kontrollkabel, samt gjennomføring av modifikasjoner for Tune Sør på Oseberg D-innretningen.

Tune Sør er en del av StatoilHydros forretningsplan for ressursutnyttelse og bruk av infrastruktur i Oseberg/Tuneområdet. Den nye produksjonsbrønnen er en videreføring av Tune Nord-prosjektet som ble avsluttet etter at feltet viste seg å være tørt, skriver Petroleumstilsynet.

Ifølge Ptil vil ombyggingsarbeidet på prosessanlegget på Oseberg være av begrenset omfang.

Tune Sør-prosjektet starter så snart boring, ferdigstillelse og uttesting er utført. Boringen av den gassproduserende brønnen A-21 AH var planlagt avsluttet i mai 2009.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR