Statoil og partnerne har besluttet å bygge ut gassfunnet Snefrid Nord ved Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet.

Funnet, som etter planen skal starte produksjonen seint i 2019, blir knyttet opp til Aasta Hansteen.

Myndighetene mottok derfor i dag et tillegg til plan for utbygging og drift (PUD) av Aasta Hansteen-feltet som beskriver Snefrid Nord-utbyggingen.

Aker Solutions, som leverte havbunnsutstyr til Aasta Hansteen-utbyggingen, skal også levere havbunnsramme med én brønnslisse, sugeanker og kontrollkabler til Snefrid Nord-utbyggingen.

Havbunnsrammen og sugeankeret som fester den til havbunnen skal leveres av Aker Solutions i Sandnessjøen.

– Det er gledelig å se at Snefrid Nord gir ringvirkninger og aktivitet på Helgelandskysten, sier Torolf Christensen, prosjektdirektør for Snefrid Nord og Aasta Hansteen.

Kontrollkablene leveres fra Aker Solutions i Moss.

Subsea 7 skal levere rør og ekspansjonsrørssløyfer (spools) i tillegg til at de skal utføre alle installasjoner på havbunnen. De er også leverandør til Aasta Hansteen, og ved å bruke samme leverandør på begge prosjekter regner Statoil med å oppnå synergi mellom de to prosjektene.

Alle kontrakter tildeles under forutsetning av at tillegg til PUD for Aasta Hansteen godkjennes av myndighetene.

Snefrid Nord ble funnet i 2015. Utvinnbare ressurser er om lag fem milliarder kubikkmeter gass. Funnet bygges ut med én brønn i en havbunnsramme med én brønnslisse.

Denne knyttes opp til Aasta Hansteen-plattformen via Luva-brønnrammen seks kilometer unna. På platå vil Snefrid Nord produsere om lag fire millioner kubikkmeter gass per dag og per nå er planlagt produksjonstid 5-6 år.

De totale investeringene for Snefrid Nord-utbyggingen er på om lag 1,2 milliarder kroner.

– Aasta Hansteen er strategisk viktig utbygging fordi plattformen og rørledningen Polarled åpner et nytt område i Norskehavet for gasseksport til Europa. Prosjektene etablerer også ny infrastruktur, som vil skape muligheter for fremtidige feltutviklinger i området. Det er Snefrid Nord et godt eksempel på, sier Siri Espedal Kindem, direktør for utvikling og produksjon nord.

Forrige artikkelTotal bekrefter Martin Linge-utsettelse
Neste artikkelHer reises 46.000 tonn stål fra liggende til stående

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR