De hadde egentlig bestemt seg for full konsentrasjon om gassen, men etter massivt press fra politikere og embetsverk har rettighetshaverne i Snøhvit nå bestemt seg for å vurdere oljeutvinning på nytt.

Statoils Informasjonsleder
Sverre Kojedal bekrefter at
noen har snakket sammen
om oljen i Snøhvit.

Informasjonsleder Sverre Kojedal i Statoil vil ikke bekrefte at lisenspartnerne er klare for en beslutning, men bekrefter at det er en prosess i gang mellom lisensen og myndighetene, skriver Finnmark Dagblad på nett.

Statoil støttet av statlige Petoro har hele tiden ønsket å gå et skritt videre når det gjelder oljesonen på Snøhvit, men har tidligere vært stoppet av de øvrige partnerne. Statoils plan var å bore en ny avgrensningsbrønn og gjennomføre og gjennomføre grundigere markedsstudier.

Det er grunn til å tro at inngripen fra lokale, regionale og nasjonale politikere og næringslivsledere, samt fagforeninger og departement og oljedirektorat, nå har virket slik at stemningen er snudd også blant en eller flere av feltets øvrige eiere. Disse er utenom Statoil og Petoro de utenlandske selskapene Total, Gaz de France, Hess og RWE Dea.

I Olje-og energidepartementet har det vært ivrige møter de siste dagene.

– Jeg trodde virkelig løpet var kjørt i forrige uke, men vi sendte et signal til selskapene og dermed har det kommet ny fart i jobben, sier oljeminister Odd Roger Enoksen til avisen Nordlys.

(Faksimile: Finnmark Dagblad)

Han medgir at det smaker godt at man nå går videre med å finne mer ut om oljen i Snøhvit og om den kan utvinnes.

– Jeg er glad vi har funnet en løsning, sier Enoksen.

Nordlys kjenner også til at det har gått kraftige signaler til de utenlandske selskapene om å finne en løsning, slik at olje verdt over 30 milliarder kroner ikke går tapt.

De signalene har kommet i brevs form fra fagforbundet Industri Energi.

Informasjonssjef i Statoil Jone Stangeland bekrefter myndighetenes interesse for å få vurdert saken på nytt.
– Både vi som operatør og partnerne går nå gjennom saken på nytt etter møter med Oljedirektoratet, sier infomasjonssjefen til aftenbladet.no

– Da vi foreslo boring i oljesonen i januar, hadde vi rigg disponibel i mai. Da det ble nei i lisensen, omdisponerte vi denne riggen. Som kjent er riggmarkedet svært stramt. Hvorvidt det nå blir praktisk mulig å få startet den aktuelle Snøhvit-boringen i tide, om det blir aktuelt, kan jeg ikke svare på, sier Stangeland.

Han kan ikke si nøyaktig når lisensen er ferdig med den nye gjennomgangen, men det vil ta kort tid siden prosjektet haster.