Sporhunden Lundin har fått ferten av potensielle nye forekomster nær Edvard Grieg, og planlegger ny letebrønn og avgrensningsbrønn ved årsskiftet.

Den nye letebrønnen, 16/1-17 , ligger på 110 meters havdyp i utvinningstillatelse PL 338 i Edvard Grieg -feltet og omkring 164 kilometer fra land. Formålet med letebrønnen er som sagt å utforske et nytt prospekt nær funnet i lisens PL 338, kalt Jorvik .

Boringen planlegges gjennomført med den halvt nedsenkbare boreriggen «Transocean Winner,» som skal bore brønnen til en totalt, vertikalt dyp av 2100 meter fra boredekket. Toppen av reservoaret, som består av en konglomeratisk sandstein avsatt i Jura, er beregnet å ligge på 1865 meters dyp.

Varigheten på boreoperasjonen er estimert til ca.50 dager for boring av hovedbrønnen, 31 dager for det mulige sidesteget og14 dager for mulig brønntest. Maksimum forventet varighet for hele operasjonen er 95 dager.

Tidligste forventede tidspunkt for borestart er i slutten av desember 2012/ begynnelsen av januar 2013, etter at riggen er ferdig med den åttende avgrensningsbrønnen i Johan Sverdrup lisens 501, 16/2-16.

Lisenshaverne er Lundin Norway AS (operatør – 50 prosent eierandel), Wintershall AS (30 prosent) og RWE Dea(20 prosent).

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR