Meklingen i sokkeloppgjøret starter i dag. Dersom meklingen ikke fører til en løsning vil det ramme rundt seks prosent av dagsproduksjonen av olje og gass på norsk sokkel.

Torsdag 30. juni og fredag 1. juli med frist til kl. 24.00 er satt av til mekling på sokkeloppgjøret.

Industri Energi, SAFE og Lederne forhandler på vegne av de ansatte. Norsk olje og gass forhandler på vegne av arbeidsgiverne.

– Vi mener at næringen må tilpasse seg et varig, lavere kostnadsnivå og samtidig bedre vår konkurransekraft for å kunne bevare flest mulig arbeidsplasser, sier Jan Hodneland som er forhandlingsleder for Norsk olje og gass.

Investeringsfall

Statistisk sentralbyrå kom nylig med tall som viser at investeringene på norsk sokkel vil falle fra 189 milliarder kroner i 2015 til 166 milliarder kroner i 2016 og videre til 153 milliarder kroner i 2017. Dette er et fall på nær 30 prosent siden toppnivået i 2014.

Les mer: SSB: Fortsatt investeringsnedgang

Det er en vedvarende lav oljepris og et høyt kostnadsnivå som bidrar til nedgang i investeringer og aktivitet.

– Vi ser flere eksempler på at når kostnadene reduseres, vil flere felt bli lønnsomme å bygge ut, også ved lavere oljepris. Dette kan bidra til å øke aktiviteten på norsk sokkel. Partene i arbeidslivet har i denne situasjonen et felles ansvar for å bidra til å sikre arbeidsplasser og verdifull kompetanse i en næring Norge trenger i lang tid fremover, sier Hodneland.

Vil ramme seks prosent av produksjonen

Hvis meklingen ikke fører til løsning vil det ramme rundt seks prosent av dagsproduksjonen av olje og gass på norsk sokkel. (Norsk olje og gass meldte først at det ville ramme rundt 12 prosent av produksjonen, journ. anm.)

Fagforbundet Lederne har meldt plassfratredelser for 75 medlemmer på Gjøa-plattformen sørvest av Florø. Plattformen opereres av Engie E&P Norge og det vil være en kontrollert produksjonsstopp hvis konflikt.

Safe har meldt om plassfratredelser for 138 medlemmer på installasjoner som opereres av Esso Norge på feltene Balder, Jotun og Ringhorne. Disse tre feltene vil stoppe produksjonen hvis konflikt.

Les mer: Mulig streik på Balder, Jotun og Ringhorne

Industri Energi har tatt ut 524 medlemmer i KCA Deutag Drilling Norge AS som leverer boretjenester til åtte ulike Statoil-opererte plattformer. Det forberedes planer for å sikre brønnene for eventuell borestans dersom meklingen ikke fører fram. Dette gjelder Oseberg B, C, Sør og Øst, Gullfaks A, B og C, Kvitebjørn. Produksjonen fortsetter ved disse installasjonene.

Safe har også tatt ut 18 medlemmer i forpleiningsselskapet ESS på tre ulike Esso-opererte installasjoner.

Berørt produksjon hvis det blir streik:

Esso Norge

Balder-feltet 33.000 fat oljeekvivalenter per dag

Ringhorne-feltet 15.000 fat oljeekvivalenter per dag

Jotun-feltet 16.000 fat oljeekvivalenter per dag

Engie

Gjøa-feltet 100.000 fat oljeekvivalenter per dag

Wintershall som følge av Gjøa-stenging

Vega-feltet 65.000 fat oljeekvivalenter per dag

Om lag 7500 ansatte er omfattet av sokkelavtalene. Disse jobber i oljeselskap, med forpleining og som borepersonell i følgende bedrifter: Statoil ASA, A/S Norske Shell, BP Norge AS, ESS support services AS, Esso Norge AS, Sodexo Remote Sites Norway AS, KCA Deutag Drilling Norge AS, Talisman Energy Norge AS, Engie E&P Norge, ConocoPhillips, Wintershall, Coor Offshore AS, Eni Norge AS og Lundin Norway AS.

Forrige artikkelOver 150 må gå i Dolphin
Neste artikkelStarter byggingen av stigerørsplattformen til Sverdrup

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR