Sterke tall til tross for venting på vær og uforutsett vedlikehold.,

Songa kan nok en gang melde om solide oppetider for riggflåten sin. I andre kvartal leverte selskapets fem rigger en gjennomsnittlig oppetid på 98,9 prosent, med en inntjeningsgrad på 97,2 prosent. Inntjeningsgraden ble påvirket negativt av at «Songa Trym» i perioder har ventet på vær, samt en ikke-planlagt vedlikeholdsoperasjon på BOP-en ombord på «Songa Mercur».

«Songa Dee» leverte en oppetid på 100 prosent i årets andre kvartal, mens inntjeningsgraden landet på 98,6 prosent. Riggen har vært på oppdrag for Statoil i Norge gjennom hele perioden.

«Songa Delta» landet også en oppetid på 100 prosent, og en inntjeningsgrad på 99,7 prosent. Også denne riggen har vært i operasjon for Statoil i Norge.

«Songa Trym» nådde en oppetid på 98,2 prosent, samt en inntjeningsrad på 96,3 prosent. Inntjeningsgraden ble noe påvirket i negativ retning av at riggen har stått i standby og ventet på vær i 12 dager iløpet av kvartalet. Også Trym har vært i aksjon for Statoil.

«Songa Mercur» hadde en oppetid på 96,3 prosent, og en inntjeningsgrad på 95,6 prosent. Inntjeningsgraden ble negativt påvirket av at man i juni måtte kjøre uplanlagt vedlikehold på BOP-en. Riggen har vært i operasjon for Idemitsu i Vietnam gjennom hele kvartalet.

«Songa Venus» landet en solid oppetid på 100 prosent i andre kvartal, mens inntjeningsgraden landet havnet på 96 prosent. Riggen gikk av kontrakt 6. mai 2014, og står nå i standby i Labuan, Malaysia, mens man venter på mer arbeid.