Lagring, evnen til å tåle for lave temperaturer og møte med is, solide konstruksjoner og ikke minst mulighet for lokalt innhold, er grunnen til å velge betong. Men i Norge er stemningen lunken.

SER INTERNASJONALT: Jan-Diederik Advocaat.
(Foto: INGER JOHANNE STENBERG)

og Inger Johanne Stenberg

Betongkonstruksjonene på norsk sokkel er selve symbolet på at «i Norge får vi det til». Lite vedlikehold og forlenget levetid på de fleste har gjort betongen til et godt valg for blant annet Troll. Men tiden for betong på norsk sokkel synes å være forbi, noe den har vært lenge. Imens satser Aker Solutions videre på betong, og nå er det Russland og Canada som er markedet.

God omsetning
– Vi ser en internasjonal aktivitet på om lag samme nivå i dag som i Nordsjøen i sin tid, og det kommer et spennende marked i tiden fremover, forteller visepresident i Aker Solutions, Jan-Diederik Advocaat, om betongsatsingen til selskapet.

Aker Solutions prøvde seg da Eni skulle velge konsept for Goliat med en lignende struktur, bare i betong, og de har fremdeles troen på at det var et godt alternativ, om ikke det beste.

– Det var interesse for betongløsning på Goliat, og sett fra vårt synspunkt hadde betong vært det beste, sier Kjell Tore Fosså som jobber som ingeniør i Aker Solutions.

Han og kollega Rolf Eie, som er prosjektleder på Sakhalin for Aker Solutions, er begge enig om at betongstrukturer for olje- og gassutvinning har en rekke fordeler, og det er spesielt det at konstruksjonen lages lokalt som er hovedargumentet.

– Med tanke på lokalt innhold hadde betong vært en løsning som hadde økt dette. På Sakhalin har vi klart over 90 prosent lokalt innhold, og konstruksjonen er bygd der. Jeg tror ikke stål kan måle seg med det, sier Eie.

Lokalt innhold i Russland
– Det er viktig med lokalt innhold for å utvikle industri i nye markeder. Betongprosjekter er spesielt godt egnet for å sikre en høy andel av lokalt innhold, og vi har positive erfaringer med dette fra egne prosjekter, ikke minst det pågående Sakhalin 1-prosjektet her i Russland, sier Advocaat.

På SAKHALIN: Betong brukes flere steder i polare
strøk, blant annet på Sakhalin.
(Foto: AKER SOLUTIONS)|

På Sakhalin er det i dag fase 1 og 2 som er underveis, men Eie forteller at det kan være muligheter for ytterligere 3, 4 og 5. Dette kan totalt bli så mange som 13 understrukturer, forteller prosjektlederen.

Også i Canada er Hebron og Hibernia eksempler hvor operatøren har valgt å gå for grunnfaste betongstrukturer, og denne typen installasjoner er spesielt godt egnet for arktiske strøk.

– Vi føler sterkt at betong er en god løsning for Arktis. Spesielt i møte med isfjell, drivis og is som bygger seg opp. I grunt vann vil det kunne være et problem at is skraper ned i undervannsløsningen, og denne rett og slett får «juling av isen». Det er et sikkerhetsaspekt, og vi arbeider med en løsning hvor vi har tilgang til utstyr som juletrær hele året, uavhengig av is, sier Advocaat til Petro.no.

Han tilføyer at det ved dypt vann som 50 til 70 meter og dypere vil ikke isen skape problemer for undervannsinstallasjoner.

Vil ikke ha betong
På tross av alle fordelene leverandøren ser, valgte Eni ikke Aker Solutions’ betong-løsning på Goliat, og andre operatører som for eksempel Statoil har vist laber interesse de siste årene. Den beviste teknologien, robuste konstruksjonen og mulighet for lokalt innhold er ikke nok til å slå ut stålkonstruksjonene. Men, leder for plattform og marin teknologi i Statoi, Tormod Huseby, vil ikke utelukke at selskapet kan være interessert i flere betongkonstruksjoner i fremtiden.

– Betongkonsepter er på ingen måte uaktuelle i Statoil. Det vurderes i prosjektene på lik linje med andre alternativer der det er aktuelt, og endelige valg gjøres på forretningsmessig grunnlag. Vi har imidlertid vært igjennom en periode i Statoil hvor betongkonsepter ikke har nådd opp i prosjektene, men det betyr altså ikke at det ikke kan komme i fremtiden, sier han til PetroNews.

Professor Anatoly Zolotukhin ved det russiske universitetet for olje og gass i Moskva, Gubkin University, tror betong kan være en medvirkende faktor i en del arktiske utbygginger, men vil ikke spekulere voldsomt da han får spørsmålet om betong er løsningen for russisk offshore i Arktis. I stedet er det en annen teknologi som bringes opp.

– Vi vet ikke hvordan teknologien utvikler seg, og for subsea og beskyttelse av rørledninger kan jeg ha tro på betong. Innenfor subseateknologien har vi sett en voldsom utvikling, og det vil nok i mange tilfeller være mulig i stedet for en stor betongstruktur, sier professoren.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR