I sommer skal denne giganten fjerne Varg-plattformen for Repsol

Arbeidet med permanent plugging av alle brønnene på Varg ble ferdig utført i januar.

Gjenstående arbeid i forbindelse med avslutning av aktiviteten på Varg er fjerning av brønnhodeplattformen Varg A, tilknyttede festeanordninger på havbunnen og tre subsea-brønnhoder.

Det skriver Repsol i en myndighetssøknad.

Til kutting av stålkonstruksjonene er det valgt en metode med et kutteverktøy der prinsippet er kutting ved hjelp av sjøvann og kuttesand under høyt trykk.

Arbeidet med kutting og fjerning av installasjonen er planlagt utført i fire kampanjer.

De første tre kampanjene vil bli utført av Saipem Ltd. Første kampanje med kutting er en forberedende kampanje og starter i midten av mai. Andre og tredje kampanje omfatter kutting og fjerning av Varg A og tilknyttede festeanordninger på havbunnen, og vil starte i juli.

Løftingen, fjerningen og videre transport av Varg A til land vil bli utført med tungløftfartøyet S7000.

Plattformdekk, mono-tårn, pæler og diverse tilbehør vil bli levert til Kværners demoleringsanlegg på Stord for demontering og gjenvinning. 

I fjerde kampanje kuttes brønnhodene av en spesialist leverandør som benytter en tilsvarende type kuttesand som Saipem. Denne kontrakten er ennå ikke tildelt.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR