Olje- og gassindustrien skal opprette et nytt spesialteam innen oljevernberedskap. En spesialtrenet gruppe på 50 personer skal stå klar til innsats innen 24 timer, hvor som helst i landet.

– Dette er den viktigste styrkingen av kyst- og strandsoneberedskapen i Norge på mange år, sier operasjonsdirektør Steinar Solvang i Norsk Oljevernforening for operatørselskap (NOFO).

Vedtaket om opprettingen av spesialteamet ble fattet fredag under NOFOs generalforsamling.

Selv ansvarlige
I dag er operatørselskapene på norsk sokkel selv ansvarlige for utslipp fra sin egen virksomhet, også dersom disse utslippene truer kyst- og strandsonen. Som operatørselskapenes felles oljevernorganisasjon aksjonerer NOFO ved eventuelle utslipp.

Spesialteamet som nå skal kunne benyttes av olje- og gassindustrien, skal bestå av 50 personer. Senest 24 timer etter en hendelse skal ti personer fra gruppen være klare til innsats hvor som helst i landet.

Er ikke gode nok
Steinar Solvang kan fortelle at vedtaket om å etablere et spesialteam ble gjort på bakgrunn av en lenger diskusjon om å oppgradere oljevernberedskapen på sokkelen.

– Vi hadde en diskusjon i NOFO om vi er gode nok på dette området, og konkluderte med at det er på tide å utvikle seg, sier Solvang til Oilinfo.

Gruppen vil bestå av folk fra kommuner, industri og muligens stat.

Operativ i 2009
– Dette er arbeid som fortsatt må gjøres. Vi skal bruke første halvdel av 2009 for å sette sammen spesialteamet, sier Solvang. Operasjonsdirektøren forklarer at spesielt lokale brannvesen er aktuelle for teamet.

– Uansett hvem det blir må de være mobile. Dersom vi har en god brannmann fra Trondheim må han kunne reiser på kort varsel til Sogn og Fjordane, dersom det skjer et uhell der, sier Solvang til Oilinfo.

Spesialgruppen skal være operativ i løpet av 2009.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR