Spring Energy har sikret seg en andel på 20 prosent i lisens PL 377S, mellom feltene Gjøa og Visund. Selskapet overtar andelen fra operatør Idemitsu.

Idemitsu har i utgangspunktet en 50 prosents andel i lisensen, før transaksjonen. Som vederlag for lisensandelen vil Spring Energy dekke deler av Idemitsus utgifter med en letebrønn som skal bores i 2011.

I tillegg til å ligge nær Gjøa, ligger lisensen rett ved PL 248, hvor Norsk Hydro boret en brønn i 2000 for å teste Amanda-prospektet. Brønnen var tørr, men viste spor av olje.

Etter transaksjonen, som vil trå i kraft fra 1. januar om den får myndighetenes godkjennelse, vil Idemitsu være operatør med en andel på 30 prosent, Bayerngas Norge vil ha 30 prosent mens Spring Energy og GdF Suez vil ha hver sin 20 prosents andel.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR