I juli var det 139.000 arbeidsløse i Norge, justert for sesongvariasjoner, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Dette utgjorde fem prosent av arbeidsstyrken.

Ifølge sesongjusterte tall fra Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) gikk arbeidsledigheten blant personer i aldersgruppen 15-74 år opp med 11.000 personer fra april til juli.

Ser man bare på de i aldersgruppen 25-74 år, viser AKU en økning i arbeidsledigheten på 12.000 personer.

Til sammenligning gikk tallet på registrerte arbeidsløse og ordinære tiltaksdeltakere hos NAV opp med 1.000 personer fra april til juli. Dette tallet er også sesongjustert og et gjennomsnitt av tre måneder. Summen av registrerte arbeidsløse og ordinære tiltaksdeltakere hos NAV har ligget stabilt på rundt 100.000 personer i hele 2016.

Små endringer i sysselsettingen

AKU viser at det sesongjusterte tallet på sysselsatte gikk opp med 5.000 fra april til juli, til 2.654.000 sysselsatte. Ifølge AKU har tallet på sysselsette vært uendret det siste året, når en tar hensyn til feilmarginen.

Men siden befolkningen i aldersgruppen 15–74 år har økt i den samme perioden, har prosentdelen sysselsette gått gradvis ned. Fra juli 2015 til juli 2016 gikk prosentdelen sysselsatte ned med 0,6 prosentpoeng, til 67,4 prosent.

Arbeidsledigheten ned i EU og USA

I Frankrike og Sverige gikk arbeidsledigheten opp 0,4 prosentpoeng fra henholdsvis 9,9 og 6,7 prosent til 10,3 og 7,1 prosent fra april til juli. I EU sett under ett gikk arbeidsledigheten ned 0,1 prosentpoeng i samme periode, fra 8,7 til 8,6 prosent.

I Tyskland, Danmark og USA gikk arbeidsledigheten også ned 0,1 prosentpoeng. I Tyskland utgjorde de arbeidsløse 4,2 prosent av arbeidsstyrken i juli, i Danmark 6,2 prosent og i USA 4,9 prosent.

Forrige artikkelFortsatt stor interesse for norsk sokkel
Neste artikkelSafe Yards med i kampen om Sverdrup-kontrakt

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR