I september utgjorde de arbeidsløse 4,8 prosent av arbeidsstyrken. Arbeidsledigheten er dermed uendret fra juni, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Ifølge sesongjusterte tall fra arbeidskraftundersøkelsen (AKU) var det 135.000 arbeidsløse i september (gjennomsnitt av august–oktober).

Økningen på 1.000 arbeidsløse siden juni (gjennomsnitt av mai–juli) er klart innenfor feilmarginen i AKU, ifølge SSB.

Tallet på registrerte arbeidsløse og ordinære tiltaksdeltakere hos NAV var til sammenligning uendret i den samme perioden. Dette tallet er også sesongjustert og ett gjennomsnitt av tre måneder.

AKU viser at fra mai 2014 til høsten 2015 var det en gradvis økning i den sesongjusterte arbeidsledigheten. Det siste året (september 2015–september 2016) har endringene i arbeidsledigheten stort sett vært innenfor feilmarginen og nivået variert mellom 4,5 og 5,0 prosent av arbeidsstyrken.

Små endringer i sysselsettingen

Fra juni til september har det sesongjusterte tallet på sysselsatte gått opp med 17.000.

Dette er likevel en endring som er innenfor feilmarginen. Det siste året (september 2015–september 2016) har det bare vært små endringer i tallet på sysselsatte. I den samme perioden økte befolkningen i alderen 15–74 år, og dermed har sysselsettingsprosenten gått ned fra 67,8 prosent til 67,6 prosent i september 2016.

Arbeidsledigheten stabil i EU og USA

I USA og EU har arbeidsledigheten også holdt seg relativt stabil den siste perioden.

I USA og Sverige gikk arbeidsledigheten opp 0,1 prosentpoeng til henholdsvis 5,0 og 6,7 prosent i september. I Danmark og Frankrike gikk den opp 0,2 prosentpoeng til henholdsvis 6,3 og 10,2 prosent. I Tyskland og EU sett under ett gikk den sesongjusterte arbeidsledigheten ned 0,1 prosentpoeng til henholdsvis 4,1 og 8,5 prosent

 

Forrige artikkelStatoil sluttfører milliardkjøp offshore Brasil
Neste artikkelTap for Noreco

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR