Statistisk sentralbyrå (SSB) la torsdag frem nye tall for investeringer på norsk sokkel, som viser fortsatt nedgang både i år og neste år.

Lavere anslag for 2016

Investeringene til olje- og gassvirksomheten for 2016, inkludert rørtransport, blir nå anslått til 165,9 milliarder kroner. Dette er 1,1 prosent lavere enn oppgitt i forrige kvartal, mens anslaget representerer et fall på hele 14,8 prosent sammenlignet med tilsvarende tall for 2015.

Nedgangen fra 2015 kommer innenfor alle investeringsområder, men den er klart størst innen kategoriene felt i drift og leting.

For felt i drift er anslaget nå 70,6 milliarder kroner; 12,6 prosent lavere enn tilsvarende anslag for 2015.

Investeringene til letevirksomheten i 2016 er nå anslått til 22,3 milliarder kroner. Dette er hele 30,1 prosent lavere enn anslaget for 2015 gitt i 2. kvartal 2015. Fra og med denne undersøkelsen er det gjort en endring i avgrensningen innen letevirksomheten.

Videre fall i 2017

Rettighetshaverne på norsk sokkel anslår investeringene innen næringene utvinning av olje og gass og rørtransport til å bli 153,2 milliarder kroner for 2017. Dette er 18,7 prosent lavere enn tilsvarende anslag for 2016, gitt i 2. kvartal 2015.

Ifølge SSB er det grunn til å fortolke den kraftige nedgangen som indikeres fra 2016 til 2017 med forsiktighet. Fra målingen i 2. kvartal 2015 til målingen nå i 2. kvartal 2016 har anslaget for 2016 gradvis falt fra 188,4 milliarder til 165,9 milliarder kroner. Nesten hele denne nedgangen har kommet innen letevirksomheten.

Historiske tall viser at anslagene i de tre første kvartalene i statistikkens anslagssyklus tenderer til å underestimere de endelige investeringene, men i avtagende grad. Videre blir investeringene i de tre første anslagene i investeringsåret overestimert, i tiltagende grad, fram til undersøkelsen i 3. kvartal, for deretter å avta noe i det siste anslaget i 4. kvartal.

Anslagsutviklingen for 2016 så langt er altså svært ulik den man ser for et normalår. Dette kan ha sammenheng med oljeprisnedgangen høsten 2015 og vinteren 2016. Det er grunn til å tro at anslagsutviklingen for 2017 blir mer lik et normalår enn anslagsutviklingen for 2016 så langt. Det er derfor ikke usannsynlig at nedgangen fra 2016 til 2017 blir mindre enn det som indikeres i undersøkelsen nå, ifølge SSB.

Nedgangen fra 2016 til 2017 indikeres for alle investeringskategorier, men er størst innen leting, feltutbygging og felt i drift.

Etterlyser tiltak

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, administrerende direktør i Norsk olje og gass. (Foto: Norsk olje og gass)
Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, administrerende direktør i Norsk olje og gass. (Foto: Norsk olje og gass)

Administrerende direktør i Norsk olje og gass Karl Eirik Schjøtt-Pedersen ser behov for tiltak som kan jevne ut aktivitetsnivået og begrense nedgangen i sysselsettingen.

– Disse tallene bekrefter at nedgangen vil avta. Vi forventer at investeringene vil ta seg noe opp igjen fra 2018. Det er helt nødvendig at kostnadene i næringen reduseres for at vi skal være konkurransedyktig i fremtiden. Det kan imidlertid se ut som investeringene faller lavere enn det nivået vi ser for oss på lengre sikt. Myndighetene bør derfor bidra til tiltak som kan gi økt aktivitet for å begrense nedgangen i sysselsettingen og inntekter til fellesskapet. Ikke minst er det viktig å holde et høyt tempo ved å sørge for tilgang til nye arealer gjennom 23. konsesjonsrunde og gjennomføre konsekvensutredning av områdene utenfor Nordland og Troms, sier Schjøtt-Pedersen.

– Selv om investeringene på norsk sokkel ser ut til å synke også i 2017, er det viktig å merke seg at aktiviteten på norsk sokkel likevel vil ligge på et høyt historisk nivå. Det investeringsnivået som SSB nå anslår for 2016 er tre ganger høyere enn investeringsnivået var for år 2000. Olje og gass er fortsatt den dominerende næringen i Norge med svært store bidrag til sysselsetting, velstand og velferd i Norge, sier han.

Forrige artikkel– På lang sikt ser det robust ut
Neste artikkelRolls-Royce skal levere skipsdesign og -utstyr til vindparkfartøy

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR