Statistisk sentralbyrå (SSB) la onsdag frem nye tall for investeringer på norsk sokkel, som viser fortsatt nedgang i år og neste år.

Nedjusterte anslag for 2016

Investeringene til olje- og gassvirksomheten for 2016, inkludert rørtransport, blir nå anslått til 163,5 milliarder kroner. Det er 1,5 prosent mindre enn i forrige måling.

Nedjusteringen kommer hovedsakelig innenfor feltutbygging samt fjerning og nedstengning. Nedgangen for feltutbygging har delvis sammenheng med at felt er kommet i drift og dermed overført fra kategorien feltutbygging til kategorien felt i drift i undersøkelsen.

Anslaget for 2016 er 17,5 prosent lavere enn tilsvarende anslag for 2015, gitt i 3. kvartal i fjor. Fallet fra 2015 til 2016 som nå antydes, er større enn ved forrige kvartals måling da operatørenes anslag den gang anslo et fall på 14,8 prosent.

I tillegg til det nedjusterte anslaget for 2016 henger det økte relative fallet fra 2015 til 2016 sammen med at 2015-anslagene gitt i 3. kvartal i 2015 var høyere enn anslagene fra 2. kvartal samme år.

Det angis nedgang innen alle investeringsområder når man sammenligner nåværende anslag for 2016 med tilsvarende anslag for 2015, gitt i 3. kvartal 2015. Hoved bidragene til nedgangen kommer fra kategoriene feltutbygging, felt i drift og leting.

De utførte investeringene i 1. og 2. kvartal utgjorde henholdsvis 38,3 og 41,8 milliarder kroner. Dette gir utførte investeringer i 1. halvår på 80 milliarder kroner. Realisering av det nåværende anslaget for 2016 forutsetter investeringer på 83,5 milliarder kroner i 2. halvår.

Også lavere anslag for 2017

Investeringene til olje- og gassvirksomheten for 2017, inkludert rørtransport, blir nå anslått til 150,5 milliarder kroner for 2017. Anslaget er 1,8 prosent lavere enn tallet gitt i forrige kvartal.

Ifølge SSB er det svært uvanlig at anslagene går ned fra 2. kvartal til 3. kvartal året før investeringsåret. Det skjedde også i fjor for 2016, men før det hadde det ikke skjedd siden 1999 for investeringsåret 2000.

Nesten hele nedgangen fra forrige måling kommer innenfor kategorien nedstengning og fjerning. De oppgitte investeringene for denne kategorien i 2017 er nå på 8,4 milliarder kroner. Det er en nedgang på hele 25 prosent fra forrige kvartals måling.

Flere nedstengning- og fjerningsprosjekter som tidligere var planlagt for neste år, er nå blitt utsatt.

Anslagene for kategoriene leting og felt i drift er også noe lavere enn i forrige kvartals måling.

Anslaget for feltutbygging har derimot økt noe. Dette har sammenheng med at myndighetene har mottatt plan for utbygging og drift (PUD) på to små feltutbygginger i løpet av sommeren. Disse er derfor fra og med dette kvartalet kommet med i undersøkelsen.

Anslaget for 2017 representerer et fall på hele 18,6 prosent sammenlignet med tilsvarende tall for 2016, gitt i 3. kvartal 2015. Det er grunn til å tro at det kraftige relative fallet fra 2016 til 2017 kan bli moderert i kommende målinger.

Anslagene for 2016 har falt kraftig siden målingen gjort i 3. kvartal 2015. Det nåværende anslaget for 2016 er 11,5 prosent lavere enn tallet oppgitt for 2016 for et år siden. Skal den relative nedgangen – som nå indikeres fra 2016 til 2017 – stå seg, må derfor 2017-anslagene falle tilsvarende.

Nedgangen fra 2017 kommer innenfor alle investeringsområder, men den er klart størst i kategoriene: Felt i drift, feltutbygging og leting.

Forrige artikkelNegativt for Panoro
Neste artikkelFram C øst i produksjon

Warning: A non-numeric value encountered in /kunder/trfn_2131/petro_3570/public/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 352

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR