Rettighetshaverne på norsk sokkel anslår nå investeringene i næringene rørtransport og utvinning av olje og gass til å bli 146,6 milliarder kroner for 2017, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Anslaget er 3,6 prosent lavere enn tallet oppgitt i forrige kvartal.

Mindre leting

Det er lavere anslag innenfor kategoriene letevirksomhet, samt nedstengning og fjerning som bidrar mest til nedjusteringen. Letebrønner og fjerningsprosjekter som tidligere var planlagt for neste år, er nå blitt utsatt.

Nedgangen fra forrige kvartal dempes av at anslaget for feltutbygging øker. Oppgangen innenfor feltutbygging har sammenheng med at myndighetene har mottatt plan for utbygging og drift (PUD) på to utbyggingsprosjekter i løpet av høsten.

Nedgangen for 2017 kommer innenfor alle investeringsområder bortsett fra rørtransport, der det angis en svak oppgang. Det er kategoriene nedstengning og fjerning, felt i drift og feltutbygging som bidrar mest til nedgangen som anslås fra 2016 til 2017. Nedgangen er også betydelig innenfor letevirksomhet og landvirksomhet.

Utbygginger

Det er ventet at myndighetene vil motta plan for utbygging og drift (PUD) på feltet Oda i desember eller tidlig neste år. Det planlegges også levering av PUD-søknad til utbyggingsprosjektene Pil og Bue, Johan Castberg og Snorre 2040 i siste del av 2017.

Selv om dette er omfattende feltutbygginger, særlig de to sistnevnte, vil det ikke påløpes store investeringer på disse i 2017, siden de i beste fall starter opp sent i året. Fallet i investeringer i 2017 som indikeres i tellingen nå, vil isolert sett kunne dempes noe dersom tidsplanen for disse prosjektene opprettholdes.

Oppjustert anslag for 2016

Investeringene for 2016 innenfor næringene utvinning av olje og gass og rørtransport blir nå anslått til 169,1 milliarder kroner. Dette er 1 prosent høyere enn anslaget gitt i forrige kvartal.

Oppjusteringen kommer hovedsakelig innenfor feltutbygging og fjerning og nedstengning, mens anslaget for felt i drift viser nedgang.

Anslaget for 2016 er 17,2 prosent lavere enn tilsvarende anslag for 2015, gitt i 4. kvartal i fjor. Det indikeres nedgang innen alle investeringsområder. Nedgangen er størst innenfor kategoriene felt i drift og leting.

 

Forrige artikkelFå frykter robotisering
Neste artikkelBoretillatelse til Statoil – Deepsea Bergen på jakt

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR