Eksporten av varer utgjorde 747 milliarder kroner i fjor – en nedgang på 10,6 prosent fra 2015, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Reduksjonen er drevet av lavere olje- og gasspriser, samt en svekket fastlandseksport. Handelsoverskuddet falt hele 36,3 prosent, til det laveste nivået siden 1999.

Inntektene fra fastlandseksporten gikk ned 4,3 prosent fra 2015 og endte på 387,0 milliarder i 2016.

Mye av reduksjonen skyldes fall i eksportverdien for industrimaskiner, der en stor andel går til olje- og gassrelaterte virksomheter i utlandet. Lavere eksport av raffinerte mineraloljeprodukter bidro også. I motsatt retning trakk fiskeeksporten, der en sterk økning i prisene ga rekordhøye eksportverdier i 2016.

Importverdien var nærmere 607 milliarder kroner, en tilbakegang på 1,5 prosent fra 2015. Reduksjonen påvirkes av innførselen av en oljeplattform i 2015. Dersom handelen med oljeplattformer holdes utenfor, økte importverdien i 2016 med 1,5 prosent mot 2015.

Handelsoverskuddet i 2016 utgjorde 140,4 milliarder kroner og ble ytterligere redusert, en nedgang på hele 36,3 prosent fra 2015.

Lavere olje- og gasspriser

Verdien av naturgasseksporten utgjorde 160,2 milliarder kroner i 2016 og gikk tilbake 27,4 prosent sammenlignet med 2015.

Nedgangen skyldes fall i prisene for naturgass i gassform, i årsgjennomsnitt lå disse 27,5 prosent lavere enn i 2015. Antall eksporterte standard kubikkmeter endte på 109,8 milliarder og var om lag uendret fra året før.

Eksportverdien for råolje gikk ned 5,8 prosent fra 2015, og utgjorde 185,8 milliarder kroner i 2016.

Reduksjonen skyldes lavere oljepriser. Den årlige gjennomsnittsprisen endte på 363 kroner fatet og var 12,4 prosent lavere enn i 2015. Oljeprisen økte i løpet av året, fra bunnivå i januar 2016 på 266 kroner fatet til 452 kroner i desember.

Eksportvolumet gikk opp for tredje året på rad. Antall eksporterte fat var 512 millioner i 2016 og steg hele 7,5 prosent fra 2015.

Forrige artikkelAker BP planlegger milliardinvesteringer i 2017 og videre fremover
Neste artikkelSubsea 7 mister kontrakt til 900 millioner

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR