Tallet på arbeidsledige økte ifølge Statistisk sentralbyrå med 17.000 fra første kvartal i fjor til første kvartal i år. Hele denne økningen kom blant menn.

Menn hadde en ledighetsrate på 5,7 prosent i første kvartal 2016, opp fra 4,5 prosent i 2015. For kvinner var ledighetsraten rundt 4,0 prosent begge år. Det viser Statistisk sentralbyrås (SSBs) Arbeidskraftundersøkelsen (AKU).

Flest jobber borte i oljerelaterte næringer

De økte problemene på arbeidsmarkedet for menn henger sammen med de utslagene redusert oljepris ga på norsk økonomi. AKU viser en nedgang på 9.000 sysselsatte i olje- og gassutvinning fra første kvartal i fjor til første kvartal i år. I industrien ble det 12.000 færre sysselsatte.

I de mest berørte næringene utgjør menn rundt 80 prosent av de sysselsatte. Derimot viser AKU en oppgang i helse- og sosialtjenester med 28.000 sysselsatte fra 1. kvartal 2015 til samme kvartal i år. Her utgjør kvinner rundt 80 prosent av de sysselsatte.

Flere undersysselsatte menn

Det var i alt 79.000 undersysselsatte i første kvartal 2016. Blant menn ble det 9.000 flere undersysselsatte fra første kvartal i fjor til samme kvartal i år, slik at tallet kom opp i 31.000. Blant kvinner var det 49.000 undersysselsatte i første kvartal 2016, om lag som året før. Sett i forhold til tallet på deltidssysselsatte i alt, innebærer dette at blant menn var 14,6 prosent undersysselsatt, sammenlignet med 10,4 prosent blant kvinner.

Flere midlertidig ansatte

I første kvartal 2016 var det 205.000 midlertidig ansatte ifølge AKU, en økning på om lag 28.000 fra samme kvartal i fjor. De utgjorde 8,3 prosent av alle ansatte, opp med 1,1 prosentpoeng det siste året. Det er likevel ikke markert høyere enn i perioden 2009 til 2015, og lavere enn i perioden 1996 til 2008. Det meste av økningen siste år kom blant vikarer.

Omfanget av midlertidige ansettelser var mest utbredt i overnattings- og serveringsvirksomhet med 13,7 prosent i første kvartal i år.

Små endringer i yrkesaktiviteten

I første kvartal 2016 var yrkesaktiviteten, eller arbeidsstyrken i prosent av befolkningen 15-74 år, på 70,8 prosent, samme nivå som ett år tidligere. For menn holdt andelen seg stabil på nær 74 prosent, mens den for kvinner lå på om lag 68 prosent.

Nedgang i arbeidsledigheten

Arbeidsledigheten i Norge sank til 4,6 prosent i februar, viser Arbeidskraftundersøkelsen fra Statistisk sentralbyrå (AKU).

Samtidig var det 17.000 flere arbeidsledige i første kvartal i år enn i fjor.

Forrige artikkelSubsea 7 taper omsetning, men tjener like mye penger som i fjor
Neste artikkelRapp Bomek starter Johan Sverdrup produksjon

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR