Norsk industriproduksjon hadde en liten nedgang på 0,3 prosent i første kvartal 2016 sammenlignet med fjerde kvartal 2015, viser sesongjusterte tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Lav produksjon i maskinindustrien bidro mest til den totale nedgangen. Fra februar til mars 2016 var det derimot en oppgang på 0,9 prosent.

Maskinindustrien bidro mest til den totale nedgangen i industrien, med et fall på 6,5 prosent fra fjerde kvartal i fjor til første kvartal i år. Samtidig var det en nedgang innenfor metallvareindustrien og maskinreparasjon og -installasjon.

Men ifølge SSB er det tegn til at den totale nedgangen i industriproduksjonen flater noe ut, etter en periode med markant fall siden høsten 2014. Dette skyldes blant annet en produksjonsoppgang innenfor flere næringer i første kvartal 2016, sammenlignet med fjerde kvartal 2015:

– Bygging av skip og oljeplattformer

– Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri

– Dataindustri og elektrisk utstyrsindustri

Produksjonsøkning fra februar til mars 2016

Sesongjusterte tall viser en økning på 0,9 prosent i industriproduksjonen fra februar til mars 2016. Oppgangen kommer hovedsakelig fra dataindustri og elektrisk utstyrsindustri, og bygging av skip og oljeplattformer. Samtidig bidro produksjonsoppgangen hos maskinreparasjon og -installasjon til den totale produksjonsoppgangen i industrien.

På motsatt side var det en produksjonsnedgang innenfor næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri på 2,8 prosent i samme periode. Dette bidro til å dempe den samlede oppgangen i industrien.

Nedgang i Norge – oppgang i eurosonen i februar

Kalenderjusterte tall viser at norsk industriproduksjon gikk ned 6,0 prosent fra februar 2015 til februar 2016. Bygging av skip og oljeplattformer og maskinindustrien bidro mest til nedgangen.

Estimerte tall fra Eurostat, statistikkontoret i EU, viser at industriproduksjonen i land i eurosonen økte med 1,8 prosent i den samme perioden.

Nedgang i den samlede produksjonsindeksen (PII)

Sesongjusterte tall viser at produksjonsindeksen for olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning samlet (PII) falt 0,7 prosent i første kvartal 2016 sammenlignet med fjerde kvartal 2015.

Utvinning av råolje gikk ned 3,9 prosent, mens produksjon av naturgass økte med 1,2 prosent.

Utvinningstjenester hadde en produksjonsnedgang på hele 7,6 prosent i første kvartal 2016 sammenlignet med fjerde kvartal 2015. Bedriftene innenfor denne næringen leverer tjenester til olje- og gassektoren, og produksjonsnedgangen har sterk sammenheng med lavere investeringsaktivitet i denne sektoren.

Forrige artikkelKontrakter til Dof
Neste artikkelMjørud med Statoil-avtale

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR