Til nå i år er det betalt inn NOK 22,6 milliarder i petroleumsskatt, noe som er mindre enn halvparten av innbetalingene i samme periode i fjor, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Fra januar til april i år ble det betalt inn 270 milliardar kroner i skatt i Norge. Dette er 7,6 prosent mindre enn i den samme perioden i fjor. Det er i hovedsak lave innbetalinger av petroleumsskatt som fører til reduserte innbetalinger totalt.

Hittil i år er det betalt NOK 8,8 milliarder i ordinær skatt på utvinning av petroleum, en nedgang på 49,6 prosent fra samme periode i fjor. For særskatt på utvinning av petroleum er det betalt NOK 13,8 milliarder i år, en nedgang på 52,7 prosent fra samme periode i 2015.

Til sammen er det betalt inn NOK 22,6 milliarder i petroleumsskatt, noe som er mindre enn halvparten av innbetalingene i samme periode i fjor. Petroleumsskattene har gått nedover de siste årene, og innbetalingene hittil i år er for eksempel bare en fjerdedel av det som kom inn av slike skatter i den samme perioden i 2013.

Fra 2015 til 2016 er også innbetalinger fra upersonlige skatteytere utenom petroleumsskattene redusert med 2 milliarder kroner i firemånedersperioden.

Samtidig var innbetalinger fra personlige skatteytere var på til sammen 193 milliarder kroner ved utgangen av april, noe som er 2 prosent mer enn i det samme tidsrommet i fjor.

Les også: Oljeskatten halvert

Forrige artikkelProduksjonsoppgang i april
Neste artikkelSubsea 7 tildelt milliardkontrakt

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR