Økte kostnader gjør de marginale funnene verdiløse, advarer Petoro-sjefen

På norsk sokkel er 66 prosent av de gjenværende funnene under 63 millioner fat oljeekvivalenter. Mange av disse kan potensielt bygges ut som subseatilknytninger til eksisterende infrastruktur, men økte kostnader gjør at stadig flere funn havner i kategorien «ikke kommersielle».

– Fakta er at en subseautbygging i dag krever reserver på 19 millioner fat olje for å være lønnsom. Er det gass, kreves enda mer. Dette innebærer at halvparten av funnene ikke er lønnsomme med dagens kostnadsnivå, sa Petoro-direktør Grethe Moen, ifølge offshore.no .

Moen ser behov for effektivisering, men advarer mot sparetiltak som rammer aktiviteten.

– Utviklingstrekkene er entydige. Den sterke kostnadsøkningen på norsk sokkel er en utfordring både for eksisterende felt og for nye utbygginger. Kapitalsituasjonen til oljeselskapene og usikkerheten rundt oljeprisen forsterker problemet. Men det underliggende problemet løses ikke ved aktivitetskutt, men ved effektivisering av måten vi arbeider på. Vi må få mer ut av hvert årsverk og av hver krone vi bruker, sier hun.

Forrige artikkelPRM-kontrakt til Octio
Neste artikkelÅpner kontor i Hammerfest

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR