Stadige omkamper viser at Soria Moria-erklæringen er et skjørt kompromiss som ikke har løst de største konfliktområdene i den rødgrønne regjeringen: Miljø og utenrikspolitikk.

Av Tone Hertzberg, NTB

Striden om norsk krigføring i Afghanistan, klimakvoter og gasskraftverk på Mongstad er så vidt dempet ned før det ruller opp en ny konflikt. Nå gjelder det utsatt CO2-håndtering ved gasskraftverket på Kårstø.

Nok en gang er det SV som havner i en klemme mellom eget partiprogram og hensynet til regjeringspartnerne. Kristin Halvorsen må stadig ty til argumentet om at det ville vært verre uten SV i regjering. Da ville Norge deltatt for fullt i USAs krigføring i Afghanistan og gasskraftverkene ville spydd ut CO2 uten krav om framtidig rensing.

Gasskraft
I Soria Moria-erklæringen står det ikke at det skal være CO2-rensing fra dag én for nye gasskraftverk, men at «nye konsesjoner skal basere seg på CO2-fjerning». I lys av denne upresise formuleringen måtte SV akseptere at Statoils planlagte gasskraftverk på Mongstad ikke skal få renseanlegg før i 2014.

Til gjengjeld fikk SV gjennomslag for at Norge ikke skulle sende soldater til Afghanistan før jul. Men da Norge ble spurt for annen gang, ble SV presset til å si ja, med den begrensning at norske soldater bare skal være i Kabul.

I Afghanistan-saken er det tilsynelatende SV som har tatt omkamp om Soria Moria-erklæringen. Erklæringen slår fast at «Regjeringen vil styrke norsk deltakelse i ISAF (International Security Assistance Force) i Afghanistan. På denne bakgrunn vil vi ikke fornye norsk deltakelse i Operation Enduring Freedom når mandatperioden for disse styrkene utløper.»

Skille
Formuleringen bygger på at det er et skille mellom de fredsbevarende ISAF-styrkene som har FN-mandat og er under NATO-kommando, og USA-ledede Operation Enduring Freedom som bedriver krigføring mot Taliban.

Men nå har ISAF-styrken både utvidet sitt mandat og sitt virkeområde. Fra å ha hovedansvar for å stabilisere situasjonen i Kabul-området, har ISAF overtatt ansvar for sikkerheten også i de urolige sørlige områdene av Afghanistan.

Dette gjenspeiles ikke i Soria Moria-erklæringen, og det er også umulig å utforme en så detaljert regjeringserklæring at den løser alle framtidige konflikter.

Miljøseier
SV kunne trenge en miljøseier før landsmøtet i mars for å oppveie nederlaget om Afghanistan-soldater. I stedet ligger det an til enda en konfliktsak om miljø.

Om gasskraftverket på Kårstø står det i Soria Moria-erklæringen at «målet er at fjerning av CO2 skal skje innen 2009».

Nå skal olje- og energiminister Odd Roger Enoksen ha foreslått å utsette CO2-rensing på Kårstø helt til 2017-2018, etter at Mongstad-anlegget er klart. En rapport fra NVE slår fast at et fullskala renseanlegg ikke kan stå ferdig før ved årsskiftet 2011/12, og Aker Kværner ber om ytterligere utsettelse for å kunne utvikle ny norsk teknologi i stedet for å bruke eksisterende utenlandsk. Dette argumentet har betydelig gjennomslag i Senterpartiet og Arbeiderpartiet.

Spørsmålet er hvor lenge SV kan leve med å framstille nederlag som seire. SV-landsmøtet i mars er neste prøvestein. Et forslag om at SV må trekke seg fra et regjeringssamarbeid som er partilederens prestisjeprosjekt kan få ubehagelig mange stemmer sett fra Kristin Halvorsens side.

Forrige artikkelFusjoner tar tid og krefter
Neste artikkelNy brønn i gang på Shah Deniz

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR