Globalt har industriens forventninger til 2015 falt fra 65 prosent til 28 prosent de tre siste månedene. Men, til tross for tøffere tider, har fortsatt 48 prosent av norske respondenter tro på egne utsikter for 2015, og 35 prosent tror fortsatt det er mulig å nå årets omsetningsmål, viser DNV GLs femte årlige undersøkelse «A Balancing Act: The outlook for the oil and gas industry in 2015.»

Undersøkelsen viser at rundt en tredjedel globalt tror de kommer å nå sine økonomiske mål, mens to tredjedeler er mer pessimistiske. Blant de som tror de kommer til å nå avkastningsmålene sine for 2015 globalt, sier 67 prosent de planlegger å opprettholde, eller øke, kapitalkrevende investeringer, mens 70 prosent vil fortsette å fokusere på forskning og utvikling (FoU).

Til sammenligning planlegger kun 29 prosent av de med lav forventning å øke investeringene, og kun 40 prosent vil opprettholde sine FoU -investeringer. I Norge planlegger 50 prosent å opprettholde sine investeringer i FoU.

Globalt sier 31 prosent at kostnadsstyring vil være en topp prioritet for 2015, med lignende resultater for Norge, hvor 27 prosent har det som topp prioritet.

Kjerringa mot strømmen?
Norsk olje- og gassektor skiller seg imidlertid ut sammenlignet med resten av verden for hvordan den planlegger å kutte kostnader fremover. Norske respondenter ser på økt standardisering som et godt virkemiddel for å redusere kostnader (39 prosent vs 25 prosent globalt), tett fulgt av forbedring av arbeidsprosesser (34 prosent) og redusert eksponering mot risikable prosjekter.

Norske respondenter ønsker i enda høyere grad enn de internasjonale å være strengere på investeringer (52 prosent mot 44 prosent). Økt press på leverandører er neste på listen med 40 prosent mot 31prosent globalt. Kutt i arbeidsstokken ligger på 6. plass av prioriteringer med 24 prosent, det samme som resten av verden.

– prioriterer langsiktige, kostnadsbesparende tiltak
– Kostnadskutt var allerede høyt på industriens agenda før oljeprisen falt. Høyt aktivitetsnivå, komplekse reservoarer og utbyggingsløsninger har drevet kostnadene oppover i mange år og dette er en kurve som bransjen uansett måtte snu. Det er positivt å se at den norske bransjen prioriterer langsiktige, kostnadsbesparende tiltak som standardisering og bedre arbeidsprosesser. Det er også viktig å understreke at cirka en tredjedel av de spurte globalt er optimistiske med tanke på å nå sine økonomiske mål og at denne gruppen legger stor vekt på å holde på nøkkelkompetanse og fortsatt høy fokus på forskning og utvikling, sier Kjell Eriksson, Regiondirektør DNV GL – Oil & Gas Norge.

Investeringsbildet har endret seg mye de siste månedene. 40 prosent av alle respondenter meldte i oktober og november 2014 at de forventet en økning av investeringer. I januar 2015 har dette tallet falt helt ned til 12 prosent. I Asia og Stillehavsområdene meldte 61 prosent at de trodde på økte investeringer før jul i fjor. Nå har tallet sunket til bare 15 prosent. I Norge er det kun 6 prosent av respondentene som tror de vil øke investeringene i 2015.

– fortsetter å investere
– Når oljeprisen faller så raskt og så dypt er det naturlig at investeringskraften minker. Det er derfor viktig at vi greier å balansere langsiktig vekst med kortsiktige kostnadskutt. Det er fortsatt aktører som jobber motsyklisk ved å fortsette å investere, dette er positivt for industrien på lang sikt, sier Elisabeth Tørstad, administrerende direktør i DNV GL – Oil & Gas.

DNV GLs femte årlige undersøkelse, A Balancing Act: The outlook for the oil and gas industry in 2015 baserer seg på en global undersøkelse med mer enn 360 respondenter på senior- og toppledernivå utført over en uke fra 19. januar 2015. Rapporten inkluderer også 18 dybdeintervjuer med en rekke eksperter, ledere og analytikere. Resultatene har blitt sammenlignet med en tidligere undersøkelse gjennomført i oktober og november 2014 for å kunne se endringen i tillit og prioriteringer med en fallende oljepris. I tillegg har tallene blitt sammenlignet med DNV GLs rapport fra 2014.

Andre funn:
Norske respondenter var i utgangspunktet mer pessimistiske enn resten av verden før jul, hvor 45 prosent hadde forventninger til industrien i 2015, mot 65 prosent globalt. Nå har forskjellene jevnet seg ut.

Den største barrieren for vekst i Norge er lav oljepris (76 prosent), og svak global økonomi (34 prosent) og uøkonomiske gasspriser (23 prosent).

USA er fortsatt rangert som den mest attraktive investeringsdestinasjonen, etterfulgt av Kina (11 prosent) og Norge (9 prosent).

Forrige artikkelFarlig jobb på dekk!
Neste artikkelIsland Innovator – ta en rundtur ombord i denne flotte riggen.

Warning: A non-numeric value encountered in /kunder/trfn_2131/petro_3570/public/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 352

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR