På oljeindustripolitisk seminar i Sandefjord tirsdag underskrev Norsk Industri og Norsk olje og gass den foreløpig siste av standardkontraktene for norsk sokkel; Norsk Fabrikasjonskontrakt. Det skriver Norsk Industri.

Dermed er alle de klassiske standardkontraktene innenfor petroleumssektoren på norsk sokkel fornyet. Fra før foreligger standardkontrakter for nybygg og ulike typer modifikasjon av eksisterende plattformer/anlegg (henholdsvis NTK, NTK modul og NTK modul og modifikasjon).

Målet er forutsigbarhet, reduserte kostnader og kommersiell trygghet i bransjen

– Det er et stort potensiale for kostnadsreduksjon og effektivisering i standardiserte kontrakter, og vi er svært fornøyd med å ha fått på plass disse avtalene, sier administrerende direktør i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen.

(Foto: Norsk Industri)
Administrerende direktør i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen, og administrerende direktør i Norsk olje og gass, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, underskrev Norsk Fabrikasjonskontrakt. (Foto: Norsk Industri)

– Nå må vi sørge for at kontraktene blir brukt og at vi utnytter mulighetene standardiseringen gir for å redusere kontraktsadministrasjon og øke forutsigbarheten i bransjen. Vi vil også se på muligheten for å utvide dette til innkjøpsbetingelser i leverandørkjeden, rammekontrakter og ordinære innkjøp. Da vil en virkelig oppnå volum og derfor standardiseringsgevinster, sier han.

Standardkontraktstyret har nedsatt et forhandlingsutvalg med bedriftsrepresentanter som har forhandlet om de nye kontraktene. Standardkontraktstyret har godkjent de fremforhandlede kontraktene og lagt disse frem for signering. Avtalen ble undertegnet på det tradisjonsrike oljeindustripolitisk seminar i Sandefjord.

Historisk

I 2011 ble det inngått en avtale i KonKraft-regi om å etablere et nytt regime for utvikling, etablering og bruk av standardkontrakter med den hensikt å få flest mulig brukere av disse på norsk sokkel. Dette vil bidra til mer kostnadseffektiv prosjektgjennomføring. Partene i avtalen ble Norsk olje og gass og Norsk Industri. Det ble opprettet et Standardkontraktstyre (SKS) med representanter fra partene og Norges Rederiforbund og LO som observatører.

– Det nye regimet for videreutvikling av standardkontrakter vil ha stor betydning for petroleumsvirksomheten både på norsk sokkel og internasjonalt, sier Lier-Hansen.

– Det er gledelig at mange oljeselskaper viser interesse for å ta disse i bruk.

Standardkontraktene er et begrep på norsk sokkel, og har sitt utspring i avtaler inngått mellom Saga, Hydro, Statoil og forløperne til Norsk Industri. Det omfatter rene fabrikasjonskontrakter (NF: Norsk Fabrikasjonskontrakt) og totalentreprisekontrakter (NTK: Norsk Totalkontrakt), og har versjoner tilbake til 80-tallet, med siste versjoner fra 2007.

Forutsigbart og trygt

Målet har vært å komme frem til standard kontraktsvilkår som sikrer forutsigbarhet og kommersiell trygghet. En hensiktsmessig og forutsigbar risikobalanse bidrar til riktig prising og planlegging og at prosjekter dermed leveres kontraktsmessig og til riktig tid. Utstrakt anvendelse av standardiserte vilkår muliggjør ytterligere standardisering og effektivisering av kontraktsadministrasjonen i hele verdikjeden.

Partene kan dermed konsentrere seg om en hensiktsmessig og effektiv prosjektgjennomføring i stedet for å bruke ressurser på konfliktløsning underveis og etter prosjektets avslutning.

Det er et omforent samfunnsmessig ønske at industrien bruker fremforhandlet standard kontraktsvilkår.

Forrige artikkelStatoil velger FPSO for Johan Castberg
Neste artikkelGoliat får tillatelse til å starte produksjon

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR