Statoil og partnere mener det ikke er ressurser nok til kapasitetsøkning.

Eierne i Snøhvit-lisensen har besluttet å stanse arbeidet med mulig kapasitetsøkning på Melkøya, skriver Statoil i en melding.

Der går det frem at lisensen har konkludert med at dagens ressurser ikke gir grunnlag for å bygge ut ytterligere kapasitet.

– Lisensen har ikke tatt stilling til om LNG- eller rørløsning vil være det beste konseptet for en eventuell framtidig kapasitetsøkning. I løpet av det siste halvannet året har partnerne i Snøhvit-lisensen gjennomført studier for mulig utvidelse av kapasiteten for gasseksport fra Melkøya. En kapasitetsøkning vil gi muligheten for å fremskynde produksjon av økte reserver i Snøhvit-lisensen, samt eksisterende funn, heter det i meldingen.

Statoil opplyser at det har blitt gjort grundige studier av både et LNG tog II og et duggpunktsanlegg/rørløsning, og Snøhvit-lisensen har brukt mye ressurser på å finne løsninger som kunne gjøre en kapasitetsutvidelse lønnsom. Rørløsningen er studert i samarbeid med Gassco.

– Muligheten for å produsere økte reserver i eksisterende tog har gjennom hele prosessen vært et alternativ i tillegg til de to konseptene for kapasitetsøkning. Ved nye gassfunn vil en kapasitetsøkning igjen kunne vurderes, skriver Statoil.

Det opplyses videre om at man vil bruke tiden framover til optimalisering og oppgradering av det eksisterende LNG-anlegget på Melkøya (Tog I), og til å videreutvikle Snøhvit gjennom fase 2 – 4 for Tog 1.

– Det vil være store investeringer knyttet til fase 2 – 4, som blant annet innbefatter utbygging av Askeladd og en framtidig kompresjonsløsning, sier øystein Michelsen, konserndirektør for Utvikling og produksjon Norge i Statoil.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR