Artikkelen er opprinnelig publisert i Dialog, som utgis av Ptil.
Artikkelen er gjengitt med Ptil`s tillatelse.

TEKST: Øyvind Midttun

Står sikkerheten ved et veiskille? Konserndirektør i Statoil Eldar Sætre svarer.

– Sikkerhet er vårt viktigste ansvar. Vi har over mange år levert stadig bedre sikkerhetsresultater, og alle som arbeider i industrien, har ansvar for å sikre at vi kan fortsette en slik utvikling. De forhold som Ptil peker på i sin rapport (RNNP 2015) må tas på største alvor. Vi kan aldri lene oss tilbake og være fornøyd; vi må hele tiden arbeide for å opprettholde og styrke sikkerheten.

– Vi kan ikke akseptere at den positive utviklingen vi har sett gjennom mange år, snus til en negativ utvikling. Resultatene i 2015 gjør at vi alle må reflektere over om vi gjør de riktige tingene og hvordan vi kan styrke sikkerheten.

– Petroleumsnæringen i Norge preges av en robust HMS-kultur, og vi har et høyt sikkerhetsnivå på norsk sokkel. Med dette som utgangspunkt må vi lykkes med å skape enda bedre resultater fremover.

Eldar Sætre, Statoil
Konsernsjef i Statoil, Eldar Sætre. (Foto: Statoil)

– Hva må til for å ivareta og forbedre sikkerhetsnivået i norsk petroleumsvirksomhet?

– Lederskap, god risikoforståelse og kontinuerlig fokus på sikkerhet er helt avgjørende. Det systematiske arbeidet med å forbedre helse, miljø og sikkerhet tar aldri slutt. Godt samarbeid mellom myndigheter, operatørselskaper og leverandører har gitt et høyt sikkerhetsnivå på norsk sokkel, og det er nøkkelen også for å skape gode resultater framover.

– RNNP-resultatene for 2015 var et varsko, der flere viktige indikatorer viste negativ utvikling. Hva tror du er årsaken til denne utviklingen?

– Vi gjennomgår nå RNNP-rapporten meget grundig, og vi ser at konklusjonene fra Ptil er i samsvar med vurderinger som også vi gjør. Rapportens alvor og kompleksiteten i årsakssammenhenger gjør at det er nødvendig med grundige vurderinger før vi konkluderer. Det er derfor for tidlig å peke på enkeltfaktorer.

– På hvilken måte vil Statoil bidra til kontinuerlig forbedring av sikkerheten?
– Som største operatør på norsk sokkel, jobber vi målrettet og systematisk for å styrke sikkerheten i vår virksomhet. I denne sammenhengen er det viktig at vi opprettholder fokus på storulykkerisiko.

– Vi er ikke fornøyd så lenge vi har alvorlige hydrokarbonlekkasjer. Det er svært viktig at vi tar full læring av alvorlige hendelser, jobber aktivt med forbedring innen HMS og bruker Ptils observasjoner til å drive ytterligere forbedring.

Artikkelen er gjengitt med tillatelse fra Ptil, og hele Dialog kan leses her.

Nyhetsbrev fra Petro.no

Forrige artikkelHelikopterulykken på Turøy – Statoil er pådriver nasjonalt og internasjonalt for å styrke helikoptersikkerheten
Neste artikkelKunnskapsparken Nord samarbeider om utviklingsprogram rettet mot gründere

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR