Artikkelen er opprinnelig publisert i Dialog, som utgis av Ptil.
Artikkelen er gjengitt med Ptil`s tillatelse.

TEKST: Øyvind Midttun

Står sikkerheten ved et veiskille? Statsminister Erna Solberg svarer.

Stortinget og regjeringen har satt som ambisjon at Norge skal være verdensledende på helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten. Hvorfor er denne ambisjonen viktig?

Norsk petroleumsnæring er en foregangsnæring på mange måter, både i Norge og på verdensbasis. Stadig teknologisk utvikling, nye produksjonsløsninger og nye måter å organisere arbeidet på, har vært viktig for å få til en lønnsom næring, og det har vært viktig for resten av Norge.

– Jeg mener det er naturlig at vår olje og gassvirksomhet går foran, også når det gjelder helse, miljø og sikkerhet. I Norge legger vi, kanskje mer enn andre steder, vekt på å unngå ulykker og utslipp og gjennomføre produksjon under sikre og forsvarlige forhold.

– Alle parter må være foroverlent, nytenkende og stadig på utkikk etter nye, gode løsninger som gjør produksjonen sikker for arbeidstakerne og miljøet, samtidig som den er effektiv. Det betyr at arbeidstakere og deres tillitsvalgte, eiere, operatører, leverandører og myndigheter, i god norsk tradisjon sammen må utvikle effektive HMS-løsninger.

– Jeg mener Norge er i en unik posisjon til å fortsette å arbeide for en slik verdensledende rolle. Det tjener vi på.

Oljenæringen er inne i en periode med store endringer og utfordringer i form av kostnadskutt og nedbemanninger. Har vi likevel rom for å prioritere arbeidet med kontinuerlig forbedring av sikkerheten?

– Ja, absolutt. Petroleumsvirksomheten innebærer alltid en viss risiko for storulykker og alvorlige hendelser. Næringen og Norge har ikke råd til en storulykke. Det gjelder naturligvis rent menneskelig og miljømessig, men også økonomisk og for vårt omdømme.

– Det er bare én metode vi vet fungerer for å unngå slike ulykker, nemlig systematisk og gjennomgående arbeid for å forbedre helse, miljø og sikkerhet.

Olje og gass har vært avgjørende for utviklingen i Norge de siste tiårene. Hvor viktig vil petroleumsnæringen være for landet i årene som kommer? Og hvor viktig vil det være å opprettholde dagens sikkerhetsnivå?

– Regjeringen og jeg har stor tro på framtiden til norsk petroleumsvirksomhet. Dette har vi vist gjennom å tildele nye områder både i de årlige TFO-rundene og i 23. konsesjonsrunde. Petroleumsvirksomheten forventes å fortsatt bidra til vekst og kompetanseutvikling.

– Det er imidlertid en forutsetning at sikkerheten til enhver tid ivaretas. Dette var også et sentralt tema da jeg besøkte Petroleumstilsynet i Stavanger i fjor høst. Ikke bare er det viktig å opprettholde dagens sikkerhetsnivå; det må også videreutvikles i takt med at næringen ellers utvikler seg.

«Ingen effektivisering og kostnadskutt skal gå på bekostning av helse, miljø og sikkerhet.»
Resultatene fra det årlige kartleggingsarbeidet RNNP (Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet) i 2015 er på mange måter et varsko, der flere viktige indikatorer peker i feil retning. I desember 2015 fikk vi også den første dødsulykken i petroleumsvirksomheten siden 2009, og i april i år omkom 13 mennesker i helikopterulykken ved Turøy. Har du, som landets statsminister, noen tanker om hvordan næringen bør arbeide for å forhindre ulykker og bevare sikkerhetsnivået framover?

"COSL Innovator." (Foto: COSL).
«COSL Innovator.» (Foto: COSL).

– Dødsfallet på COSL Innovator og helikopterulykken på Turøy er tragiske hendelser som berører hele nasjonen. Dette er brutale påminnelser om hvor viktig det er at sikkerheten til enhver tid er i høysetet både i petroleumsvirksomheten og i luftfarten.

– Petroleumstilsynet har fortalt oss om uvanlig mange alvorlige hendelser og granskinger og en svak, men systematisk negativ utvikling i 2015. Det er bekymringsfullt. Jeg forventer at både partene i næringen og ansvarlige myndigheter har de rette tankene, så vel som vilje og kompetanse, til å bringe utviklingen inn i et mer positivt spor. Ingen effektivisering og kostnadskutt skal gå på bekostning av helse, miljø og sikkerhet.

– Jeg vil oppfordre til at det samarbeides godt både på virksomhetsnivå og på de etablerte to- og trepartsarenaene. Vi har tidligere sett at partene i petroleumsvirksomheten har klart å snu en negativ utvikling. Jeg har tillit til at næringen klarer dette igjen.

Artikkelen er gjengitt med tillatelse fra Ptil, og hele Dialog kan leses her.

Nyhetsbrev fra Petro.no

Forrige artikkelKraftig økning i norsk oljeproduksjon
Neste artikkelNANO-teknologi – en gavepakke til industrien

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR