Høgskolen i Bergen har gjort vedtak om å starte opp studiet «Undervannsteknologi – drift og vedlikehold» i Florø fra høsten 2013.

– Høgskolen i Bergen er stolt av å kunne starte opp et ingeniørstudium i Florø, sier rektor ved Høgskolen i Bergen, Ole Gunnar Søgnen.

– En slik satsing samsvarer med vår målsetning om å forsyne industri og næringsliv med høyt etterspurt kompetanse. Høgskolen i Bergen har svært gode erfaringer fra et tilsvarende studium på Straume, som har utviklet seg til å bli Norges mest populære ingeniørstudium. Alt ligger derfor til rette for at studiet i Florø vil bli en suksess, sier Søgnen.

LES MER:

Finansierer subseautdanning i Florø

Ordføreren i Flora kommune, Bengt Solheim-Olsen er også positiv til vedtaket.

– Dette er en merkedag for Flora kommune. Studiet vil først og fremst være positivt for det lokale næringslivet og sikre rekruttering av kompetanse, og i tillegg vil det være en viktig faktor for å skape et vitalt og aktivt Florø sentrum. De positive effektene vil gå langt utenfor Flora sin kommunegrense og vil være et aktivum for regionen og hele Sogn og Fjordane, sier Solheim-Olsen.

Cirka 80 prosent av finansieringen av studiet er på plass gjennom følgende bidragsytere:

* To millioner kroner fra Sparebanken Sogn og Fjordane
* To millioner kroner fra Statoil
* En million kroner fra GDF SUEZ
* En million kroner fra INC Gruppen
* 500.000 kroner fra BG Norge
* 450.000 kroner fra UTF (Underwater Technology Foundation)

I tillegg går FMC Technologies inn med innsats med lærekrefter tilsvarande 500.000 kroner. Resterande 20 proset av finansieringen blir jobbet med å få på plass.

– Folkeuniversitetet er stolt av å være en av aktørene som har gitt Sogn og Fjordane utdanning i undervannsteknologi på høgskolenivå. Vi har sammen med dyktige og visjonære aktørar, Fram Flora og Høgskolen i Bergen, jobbet til det beste for lokal utdanning i Sogn og Fjordane. Vårt samfunnsoppdrag er å hente spennende utdanninger fra høgskoler og universitet sentralt for å kunne tilby disse lokalt. Uten Folkeuniversitetet og våre lokalt ansatte i Florø, med sitt pågangsmot og stå på-vilje, hadde ikke denne utdaningen kommet i gang. Vi i Folkeuniversitetet Vestlandet vil gratulere regionen med godt utført forarbeid, og samtidig rose Høgskolen i Bergen som er dristige nok til å være med på prosjektet, sier rektor ved Folkeuniversitetet Vestlandet, Torgeir Toppe.

Også prosjektleder for forprosjektet Subsea bachelor Florø, Kristin Maurstad, er glad for at studiet nå skal starte opp.

– Vi som har jobbet med dette prosjektet er svært glade for at Høgskolen i Bergen har vedtatt at studiet skal starte opp. Vi har hatt et svært godt samarbeid med alle aktører i prosjektet, og har møtt bare velvilje. Næringslivet fra hele fylket har bidratt og stått på for å få på plass studiet, sier Maurstad.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR