Den norske stat stevner StatoilHydro for mer enn én milliard kroner som kompensasjon knyttet til bygging av nye anlegg ved Kårstø-terminalen i forbindelse med åsgard-utbyggingen i perioden 1997 til 2000.

Utgangspunktet for stevningen er et voldgiftssøksmål som Norsk Agip A/S og Fortum Petroleum AS (nå Eni Norge AS), og Total Norge AS, tok ut mot StatoilHydro i 2000. Påstanden var at StatoilHydro hadde krevd saksøkerne for et for høyt beløp knyttet til Kårstø-utbyggingen.

– Staten, i egenskap av eier av statens direkte økonomiske engasjement, deltok ikke i dette voldgiftssøksmålet, da staten i 1999 hadde mottatt en erklæring fra StatoilHydro vedrørende behandling av et eventuelt senere tilsvarende krav fra statens side. Total trakk voldgiftssøksmålet høsten 2001 mot å få en tilsvarende erklæring som staten hadde mottatt, skriver StatoilHydro i en pressemelding.

Agip og Fortum trakk søksmålet i februar 2002. Samtidig ble det inngått avtaler om videreutvikling av felt i Norskehavet og en harmonisering av eierandeler på Haltenbanken, der de to selskapene også gikk inn som eiere i Mikkel-lisensene 092 og 121 – noe som la til rette for utbygging av Mikkel med tilknytning og prosessering mot åsgard.

I 2004 ble det også inngått en tilsvarende enighet med Total. Statens krav er på verdier tilsvarende 46,95 prosent i Mikkel-lisensene, mot betaling av 660 millioner kroner, samt netto avkastning fra disse eierandelene i perioden 2002 til 31. desember 2007. Dette tilsvarer ifølge staten 1,095 milliarder kroner.

– StatoilHydro avviser statens krav, lyder selskapets korte kommentar til saken.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR