Evakueringen og oljeutslippet fra Statfjord-A-plattformen skyldtes utstyrssvikt. Jobben som ble gjort betegnes som spesielt risikofylt og ble utført på nattskift.

Av: Torstein Schjølberg/Øyvind Midttun

Operasjonen som ble utført natt til 24. mai om bord på den StatoilHydro-opererte plattformen Statfjord A var såkalt ‘hot tapping’.

Det er et risikofylt arbeid hvor man skjærer seg inn i en olje- eller gassførende rørledning mens den er under fullt innvendig trykk.

Arbeidsmetoden og utstyret som benyttes gjør det mulig å kople en rørledning til en annen uten å måtte stanse produksjonen.

Men operasjonen gikk galt fordi utstyret sviktet, ifølge kilder i StatoilHydro Petro.no har snakket med. Årsaken til at utstyret sviktet er foreløbig ukjent.

– Dette er helt klart en risikofylt operasjon. Arbeidet faller inn under kategorien varmt arbeid, og er omgitt av ekstra strenge regler, sier en fagmann i bransjen til Petro.no.

Han sier at det ikke er ulovlig å utføre arbeidet om natten, men understreker at operatøren plikter å søke om unntak fra regelverket.

– Alvorlig og uoversiktlig

Tre timer etter at uhellet skjedde meldte StatoilHydro at situasjonen om bord på Statfjord A var ?alvorlig og uoversiktlig?. Først elleve timer etter at uhellet inntraff kunne selskapet melde at virksomheten var i ferd med å normaliseres.

I mellomtiden var så mange som mulig blitt evakuert fra plattformen, og om lag 1200 kubikkmeter oljeholdig vann pumpet ut i sjøen – av sikkerhetsmessige årsaker.

Det er fortsatt et åpent spørsmål hvorvidt operatøren StatoilHydro har søkt om unntak fra regelverket for arbeidet som pågikk den aktuelle natten. Et slik unntak har selskapet på plass i tilknytning til ombyggingsarbeidene i Statfjord senfase-prosjektet.

Pressekontakt Kristin Hoffmann i Petroleumstilsynet kan ikke gi klarhet i om StatoilHydro har dokumentasjonen i orden.
– For Petroleumstilsynet vil det være naturlig å bringe dette på det rene i forbindelse med granskningen som skal gjennomføres, sier hun.

Høyere risiko om natta
Tilsynet har satt i gang gransking av hendelsen, men det er lenge til – kanskje flere måneder – før resultatene av granskingen er klare.

Hoffmann opplyser at det statistisk er 30 prosent mer uhell knyttet til nattarbeid sammenliknet med arbeid utført på dagtid.
– Regelverket sier at man skal forsøke å unngå risikofylt arbeid om natten ettersom nattarbeid i seg selv medfører større risiko for feilhandlinger, sier Hoffmann.

Dette innebærer at alt forebyggende og korrigerende vedlikehold som ikke har til hensikt å gjenopprette HMS-kritiske funksjoner, skal planlegges utført på dagtid.

En betydelig andel av arbeidet offshore utføres likevel i løpet av natten.
– Samlet sett, ved faste og flyttbare installasjoner, utføres 25-27 prosent som nattarbeid, sier hun.

Planlagt nattarbeid
Lørdag 24. mai ga StatoilHydro ulike versjoner av hvilket arbeid som hadde pågått om natten i skaftet hvor lekkasjen oppsto. Ifølge NTB sa konserndirektør Tore Torvund at oljelekkasjen på Statfjord A oppsto under vanlig reparasjonsarbeid.

Selskapets informasjonsdirektør hadde en annen forklaring.
– Dette uhellet oppsto knyttet til en helt konkret modifikasjonsoppgave på et rør i dette skaftet, så det hadde ikke noe med vedlikehold å gjøre, sa informasjonsdirektør Ola Morten Aanestad i StatoilHydro til TV 2 Nyhetene.

Overfor Petro.no gjentar Aanestad at den risikofylte hot tapping-operasjonen var en planlagt modifikasjonsjobb.

– Jobben bestod i å blende av noen rørmanifolder som ikke lenger skulle brukes. Det var en modifikasjonsjobb, ikke en vedlikeholdsjobb, sier Aanestad til Petro.no

– Og det foregikk på natta?
– Hendelsen skjedde litt over klokken seks om morgenen. Men det var nattskiftet som jobbet med det.

– Kan du bekrefte at dette var planlagt nattarbeid?
– Ja, det var det.

– Hadde StatoilHydro søkt om unntak fra regelverket ? aktivitetsforskriften ? for dette nattarbeidet?
– Det er en generell tillatelse for nattarbeid for Statfjord i forbindelse med Statfjord Senfase. Og det var en protokoll om dette arbeidet som var underskrevet av leverandør, plattformledelse og verneapparatet. Men når det gjelder andre spørsmål knyttet til det, vil vi avvente granskningen – til de har gått til bunns i hele forløpet – og avvente resultatene derfra før vi trekker noen konklusjoner om hva bakenforliggende årsak er, sier Aanestad.

– Ingen protokoll
Klubbleder Arild Håvik i Aker Offshore Partner bekrefter overfor Petro.no at selskapet han er ansatt i utførte ?hot tapping? denne natten.

Håvik konstaterer at det er et voldsomt press i bransjen på å utføre jobber om nettene. I tillegg slurves det med å følge avtalte prosedyrer.

– For ethvert arbeid som planlegges utført om natten skal det skrives protokoll med klubben. Det er ikke blitt gjort i dette tilfelle, sier han.

Vil ikke svare
StatoilHydros informasjonsdirektør vil ikke svare om arbeidet som ble utført er en del av Statfjord Senfase-prosjektet.

– Det er en av de tingene som vi vil se på når granskingen skal gjennomføres, sier Ola Morten Aanestad til Petro.no.

– StatoilHydro må vel kunne vite om dette er vanlig modifikasjonsarbeid eller en del av Statfjord Senfase?
– Ja, det blir jo et definisjonsspørsmål, svarer Aanestad.

– Ok? Er det så vanskelig å definere det?
– Ja, jeg kan i hvert fall ikke gjøre det. De får gjøre det de som gjennomfører granskingen. Granskingen vil avklare om de tillatelser som er gitt dekket dette arbeidet eller ikke, sier han.

– Ikke Statfjord Senfase
Formålet med jobben den uhellssvangre morgenen var å fjerne gammelt utstyr for å unngå framtidige problemer med korrosjon. Kilder petro.no har vært i kontakt med avviser klart at dette dreier seg om Statfjord Senfase.

– Dette har ingenting med ombyggingsarbeidene i Statfjord senfase å gjøre. Dessuten ble arbeidet utført av Aker Kværner Offshore Partner (AOP), mens det er Aibel som har kontrakten for Statfjord senfase, sier Petro.no’s kilder.

Aker Kværner Offshore Partner har i flere år hatt en løpende vedlikeholds- og modifikasjonskontrakt som omfatter en rekke StatoilHydro-opererte installasjoner i Tampen-området i Nordsjøen.

StatoilHydro har satt i gang en egen gransking av hendelsen. Denne ledes av selskapets konsernrevisjon.

Forrige artikkelSvensk atomkraftverk mangler nattevakt
Neste artikkelUSA blokkerer utslippsforhandlinger

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR