Statoil planlegger å bygge ut Snefrid Nord-funnet som en subseatilknytning til Aasta Hansteen-plattformen, som ligger 12 kilometer unna.

Eierne vil ta endelig investeringsbeslutning innen utgangen av juni og vil samtidig sende inn en endret utbyggingsplan for Aasta Hansteen-prosjektet.

Det viser dokumenter petro.no har fått tilgang til.

Oppstart 2019
Oppstart av Aasta Hansteen er planlagt i 4. kvartal 2018, og Snefrid Nord planlegges å starte produksjon ett år etterpå.

«Rettighetshaverne har valgt en utbyggingsløsning for Snefrid Nord med en tidlig undervannsoppkobling via Luva bunnramme, med start av produksjon omtrent samtidig med oppstart av Aasta Hansteen. Utbyggingsløsningen forutsetter boring av Snefrid Nord-brønnen som en del av Aasta Hansteens borekampanje i 2018», skriver Statoil i en søknad om oppfylt utredningsplikt for prosjektet.

Det er Transocean Spitsbergen som skal bore Aasta Hansteen-brønnene.

Mer gass, bedre økonomi
Statoil har tidligere anslått volumene i Snefrid Nord til å være i størrelsesorden 31-57 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter, noe som øker ressursgrunnlaget for Aasta Hansteen feltutbyggingsprosjekt med rundt 15 prosent. Oppdaterte volumeanslag er sladdet i dokumentet petro.no nå har fått innsyn i.

«Modning av funnet i Snefrid Nord har vist at en tilknytning til Aasta Hansteen og produksjon over installsjonen fra kort tid etter oppstart vil kunne gi en forbedret prosjektøkonomi og lønnsomhet sammenlinknet med en utbygging som beskrevet i PUD for AAH», skriver Statoil i et brev til Olje- og energidepartementet.

7 eller 8 brønner?
Statoil vurderer Snefrid Nord-brønnen både som en tilleggsbrønn og som en erstatningsbrønn i Aasta Hansteen-kampanjen. Totalen kan dermed ende på  7 eller 8 brønner.

«Det vil ikke konkluderes med antall AAH brønner (6 eller 7) som skal bores før mai/juni 2017», skriver Statoil.

Forrige artikkelDette var uhellene på sokkelen i uke 20
Neste artikkelValhall-opprydding: Tre plattformer skal vekk og 31 brønner plugges

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR