Den nigerianske legen John Abebe, med koblinger til presidentpalasset i landet, fikk 2,2 millioner dollar for å skaffe oljelisenser til Norges statsoljeselskap. Nå vil han ha enda mer.

– At det ikke finnes dokumentasjon for arbeidet jeg gjorde for Statoil? Det er det største sprøytet jeg har hørt! Jeg fikk jo betaling for jobben. Uten meg hadde ikke Statoil hatt tilgang til et eneste oljefelt i Nigeria. Statoil hadde ikke hatt noe som helst. Jeg er jo Mr. Statoil, sier John Abebe til Dagens Næringsliv.

OMDISKUTERT: Vestlige oljeselskapers
virksomhet har lenge vært omdiskutert, og
blir blant annet angrepet av den væpnede
organisasjonen MEND.

Hurtiglesning av rapport
Saken med Abebe ble undersøkt, og dette arbeidet endte opp i en rapport som ble delt ut til styret i Statoil i juni 2004. Styremedlemmene fikk dog bare lese rapporten på selve styremøtet, før rapporten ble samlet inn igjen. Denne rapporten viste at John Abebe hadde fått 2,2 millioner dollar.

– Statoil har engasjert konsulenter, ikke på grunn av deres profesjonelle kvalifikasjoner, men på grunn av deres personlige relasjoner og kjennskap til den regjerende statsmakten i Nigeria, heter det ifølge DN i rapporten.

– Undersøkelseskommisjonen har bare i begrenset grad hatt muligheten til å undersøke hvorvidt konsulentene har foretatt utbetalinger til offentlige tjenestemenn, men undersøkelsene som er blitt foretatt har ikke avdekket noe som skulle indikere dette, står det videre å lese, og rapporten slår også fast at betalingene til Abebe ikke står i stil med arbeidet som er utført. Abebe sier til Dagens Næringsliv at om han hadde blitt spurt av granskerne, ville han forklart at han ikke har betalt bestikkelser til noen.

Vil ha andel
Nå krever Abebe 1,5 prosent av overskuddet etter skatt fra selskapets oljeproduksjon i Nigeria. Han mener at Thorvald L. Mellingen, som i 1991 var Statoils landsjef i Nigeria, skrev i et brev til han at selskapet ville være villige til en slik avtale.

– I Nigeria er et ord et ord og en avtale en avtale. Jeg synes det er rart at Statoil vil løpe ifra dette, sier Abebe til Dagens Næringsliv.

Oljehandelsavtale
Abebe var også ifølge Dagens Næringsliv ansvarlig for en oljehandelsavtale mellom Nigerian National Petroleum Corporation og Statoil. For dette arbeidet skal Abebe angivelig ha fått 2,8 millioner kroner.

– Statoil kunne gått direkte til NNPC og bedt om en tilsvarende avtale, men det ville nok tatt mye lengre tid. Siden jeg hadde de riktige kontaktene, valgte de å bruke meg. Jeg opptrådte som en megler, og fikk selvsagt betalt for jobben, sier John Abebe til DN.

Statoil har ikke ønsket å kommentere saken, utover at saken ble gransket i 2003 og 2004.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR