Oljedirektoratet konkluderer med at årsaken til at injisert vann fra Tordis-feltet lakk ut i havet, var at Statoil hadde feilberegnet. Utsiraformasjonen var ikke der Statoil trodde den skulle være.

175 kubikkmeter oljeholdig vann lakk ut fra prestisjeprosjektet Tordis. Statoil har tidligere tatt selvkritikk for at geologer ble koblet inn i prosjektet på et for sent stadium.Oljedirektoratets rapport bekrefter langt på vei dette, og slår fast at brønnen 34/7-12 og 34/7-R-1 H ikke er i Utsiraformasjonen, som var formasjonen som skulle holde på det injiserte vannet.

– Det ble tatt utgangspunkt i at væskene som ble injisert nær toppen av Hordalandgruppen skulle bli lagret i et grunnvannsmagasin i den nedre delen av Nordlandgruppen (Utsiraformasjonen). Dette grunnvansmagasinet finnes dog ikke på Tordis-feltet, og de injiserte væskene førte dermed til frakturer i Nordland-gruppen, og lakk opp til havet, skriver Oljedirektoratet i sin rapport.

Lekkasjen førte til en innsenkning av havbunnen med en diameter på 30 til 40 meter, som var syv meter dyp. Denne innsenkningen ligger omtrent 60 meter fra nærmeste bunnramme.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR