Statoil bruker stadig mer penger på lobbyvirksomhet i USA, og har hittil i år brukt over 1,1 millioner dollar, eller 6,4 millioner kroner.

NTB

Tallene er offentliggjort i arkivene til det amerikanske senatet og er gjennomgått av NA24.no.

Informasjonsdirektør Ola Morten Aanestad i Statoil mener lobbyutgiftene i USA er nødvendig for å ivareta selskapets interesser. Statoils kostnader til lobbyvirksomhet har økt de siste årene, i takt med selskapets økte aktivitet.

Sanksjoner
To av Statoils interesseområder dreier seg om påvirkning i forhold til amerikanske sanksjoner i Midtøsten, skriver bt.no.
– Amerikanske myndigheter har hatt en lovgiving som innebærer mulige sanksjoner mot selskaper med investeringer i Iran. Vi er engasjert i Iran og har lagt vekt på å være åpne overfor amerikanske myndigheter. Kostnadene er knyttet til møteaktivitet, sier Aanestad.

Må registrere
Ifølge amerikansk lov må alle som driver lobbyvirksomhet i USA registrere all aktivitet som kan påvirke medlemmer av utøvende og lovgivende organer. Dermed blir Statoil-selskapenes utbetalinger offentliggjort.

Ifølge Aanestad er mesteparten av virksomheten vanlig myndighetskontakt på linje med det selskapet driver i Norge i forhold til Statens forurensningstilsyn og Oljedirektoratet.

– Til denne formen for myndighetskontakt kreves det i USA lokal juridisk kompetanse som vi ikke har selv, sier han.
Statoil har blant annet betalt for hjelp til å fremme sitt syn i forhold til et forslag om innføring av produksjonsavgift på olje- og gassvirksomhet i Mexicogolfen.

Forrige artikkelKrever livbåtsvar fra oljeindustrien
Neste artikkelTrøtte skiftarbeidere er en risiko på plattformene

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR