«Ocean Vanguard» har funnet gass i leteboringen 6507/3-8 på Gjøkprospektet. Nå vurderes funnet produsert mot Norne.

FANT På GJøK: «Ocean Vanguard».
(Foto: TOTAL)

Boringen av brønnen ble påbegynt 9. november i lisens 159B, to kilometer sørvest for Nornefeltet. Ifølge Oljedirektoratet er funnet anslått til å være mellom 1,3 til 1,5 milliarder Sm3 utvinnbar gass. Dette tilsvarer gassmengden som er igjen i Tordisfeltet.

Brønnen påviste en gasskolonne på 142 meter i midtre og nedre jura reservoarbergarter. Funnet ligger i lisens 159B, som ble fradelt fra lisens 159 i 2004. Statoil er operatør med en andel på 85 prosent i lisensen, mens Dong eier rettighetene på de siste 15 prosentene av lisensen.

– Funnet ligger i et område hvor vi har hatt flere funn tidligere. Grundig kartlegging og evaluering av området gir kunnskap, og området vurderes fremdeles som prospektivt, sier Geir Richardsen, Statoils letesjef for feltnær leting i Norskehavet, i en pressemelding.

Brønnen ble boret til et totalt dyp på 2.968 meter under havflaten, og vanndybden på stedet er 378 meter. Nå vil brønnen bli plugget og forlatt, og «Ocean Vanguard» vil gå videre til lisens 057 i Nordsjøen for å bore letebrønn 34/4-12 S på prospektet Omega Nord.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR