WWF er kritisk til at Statoil har fått tillatelse til å øke utslippene sine på Norne-feltet.

Det er generalsekretær i WWF, Rasmus Hansson, som retter pekefingeren mot Statoil og Klima-og forurensingsdirektoratet (Klif). Statoil har fått tillatelse til å slippe ut 115 kilo mer av forurensende kjemikalier på grunn av en ny borerigg som brukes.

– Vi er ikke bare oppgitt. Poenget med å komme ned til null er å få stanset de små utslippene også, og det kan virke som Klif ikke helt har husket på her, sier Hansson til NRK.no.

Klif tar ikke lett på økte utslipp, og mener det må være tungtveiende grunner for en slik tillatelse.

– Noen ganger er det nødvendig å si ja også til slike søknader fordi det er gode grunner for det. Det åpner også arbeidet med å få til nullutslipp for, nemlig at man kan si ja dersom det foreligger tungtveiende grunner. Det er det vi har falt ned på når det gjelder Norne, sier seksjonssjef for petroleum i Klif, Hanne Marie øren.

Ifølge Statoil skal det være økt aktivitet i området vest for Sandnessjøen som gjør at de trenger utvidet utslippstillatelse. De understreker også at utslippsstoffene ikke vil gi en større miljørisiko.

Rasmus Hansson i WWF, på sin side, mener det beste hadde vært hvis Statoil tok ansvar for sine handlinger og for et mål om nullutslipp i stedet for å øke.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR