En avgrensingsbrønn på Vito-funnet i Mexicogulfen oppjusterer reserveanslaget for funnet. Statoil har en andel, og ser på brønnen som et viktig steg fram mot en ny feltutbygging.

Vito ligger i Mississippi Canyon, i blokk 940. Selve avgrensingsbrønnen ligger to kilometer fra letebrønnen som gjorde funnet i 2009. Shell er operatør, men Statoil har altså en eierandel på 25 prosent i funnet.

– Oljefunnet Vito ligger i et område med god reservoarutvikling i lag av miocen alder. I tillegg til vår deltakelse i andre store funn i dette laget har Statoil planer om å teste flere nye letemuligheter i dette laget gjennom vårt boreprogram som pågår, sier Helen Butcher, Statoils letesjef for den amerikanske delen av Mexicogolfen, i en pressemelding.

Brønnen traff på en oljekolonne på over 200 meter i sandlag av høy kvalitet fra miocen alder.

– Avgrensingsbrønnene i Vito er viktige steg framover mot en eventuell ny feltutbygging i dette dypvannsområdet, sier Butcher.

Havdypet på borestedet er rundt 1.200 meter, og brønnen ble boret til en total dybde på rundt 10.000 meter. Det er også planlagt en ny avgrensing på funnet i løpet av året.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR