Statoil har boret en avgrensingsbrønn på Sleipner-funnet Beta Vest. Avgrensingsbrønnen jekker opp ressursanslaget på funnet, som allerede er satt i produksjon.

MER I PRODUKSJON: Beta Vest-strukturen er
allerede satt i produksjon mot Sleipner B.
(Foto: PETROLEUMSTILSYNET)

Funnet, som ligger 1,5 kilometer vest for Sleipner Vest, ble påvist høsten 2009. Funnbrønnen 15/9-B-1, som ifølge brønnummeret er tenkt som en mulig produksjonsbrønn, ble boret helt sør på Beta Vest-strukturen, og det var derfor usikkerhet om fordelingen nord og vest på strukturen. Opprinnelig var anslaget for ressurser på funnet mellom 38 millioner fat oljeekvivalenter og 63 millioner oljeekvivalenter, mens nå estimeres funnet ifølge Statoil å være rundt 80 millioner fat.

Nå har fem avgrensingsbrønner blitt boret: 15/9-B-8, 15/9-B-8A, 15/9-B-8B , 15/9-B-8C og 15/9-B-8D.

– B-8, som ble boret nede på strukturen, påtraff en 29 meters oljekolonne og en 12 meters gasskolonne i Huginformasjonen. B-8A, dypere på strukturen, var vannfylt. B-8D, mot toppen av strukturen, påtraff en 117 meter gasskolonne i Huginformasjonen, skriver Oljedirektoratet om brønnene som ble boret nord på strukturen.

– B-8B, høyt på strukturen, påtraff en 53 meter gasskolonne i Huginformasjonen, mens B-8C, lengre ned på strukturen, var vannfylt, skriver Oljedirektoratet om brønnene som ble boret sør på strukturen.

Ifølge Statoil har formålet med avgrensingene vært å finne ut av oljepotensialet i strukturen. Konklusjonen er at oljevolumene ikke var utvinnbare, og feltet vil derfor kun produsere gass.

– Vi har klart å sette feltet i produksjon på under to år, og nå strømmer det mer gass til Zeebrugge-terminalen i Belgia, fortsetter han.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR