Formålet med boreprogrammet var å gjøre Bay du Nord-prosjektet mer robust, og teste nye områder i Flemish Pass-bassenget.

Ni brønner ble boret av Seadrills «West Hercules»-rigg i Flemish Pass-bassenget, som ligger om lag 500 kilometer øst for St. John’s i den kanadiske provinsen Newfoundland og Labrador.

Resultatene har styrket Statoils forståelse av det uutforskede Flemish Pass-bassenget, ifølge selskapet.

Boreprogrammet omfattet fire letebrønner i nærheten av Bay du Nord-funnet fra 2013, i tillegg til tre avgrensningsbrønner tilknyttet funnet.

I tillegg ble det boret to letebrønner i områder utenfor Bay du Nord-funnet. Ifølge selskapet ble boreprogrammet gjennomført i værharde områder til havs, men med gode operasjonelle og HMS-relaterte resultater, og det ble satt flere borerekorder i løpet av kampanjen.

To funn

Boreprogrammet har ført til to oljefunn i prospektene Bay de Verde og Baccalieu i Bay du Nord-området, og begge styrker ressursgrunnlaget for en eventuell utbygging av Bay du Nord.

Avgrensningsbrønnen og den feltnære letingen ved Bay du Nord-funnet har redusert viktige usikkerhetsmomenter knyttet til reservoaret, og bekreftet at volumene er innenfor den opprinnelige rekkevidden på 300 til 600 millioner fat utvinnbar olje, som Statoil anslo i 2013, men muligens nærmere den nedre enden av anslaget.

– Vi er oppmuntret av funnene i Bay de Verde- og Baccalieu-brønnene, og av resultatene i avgrensningsbrønnene. Basert på økt forståelse av petroleumssystemet i Flemish Pass-bassenget, modner vi flere prospekter som kan øke volumene i Bay du Nord, sier Erling Vågnes, direktør for Statoils letevirksomhet på den nordlige halvkule.

– Flemish Pass-bassenget utenfor kysten av Newfoundland er et uutforsket område, der det bare er boret 17 brønner i hele bassenget, i et område som dekker 30.000 kvadratkilometer. Denne borekampanjen har vært svært viktig, både for å modne Bay du Nord-funnet, og for å utvide våre kunnskaper om hele bassenget og havområdet utenfor Newfoundland, som er et av Statoils kjerneområder for letevirksomhet, sier Vågnes.

(Illustrasjon: Statoil)
(Illustrasjon: Statoil)

Startet i 2014

Boreprogrammet startet i november 2014, og ble forlenget med en måned for å inkludere boringen av Baccalieu, en brønn i en lisens som ble tildelt av C-NLOPB i lisenssalget i 2015, som Statoil klarte å gjennomføre fra tilgang til sluttført boring på fire måneder.

Statoil vurderer fortsatt det kommersielle potensialet i Bay du Nord-funnet.

– Det nylige boreprogrammet har vært svært viktig for Statoils videre vurdering av Bay du Nord, og det arbeides med å vurdere resultatene med tanke på en eventuell Statoil-operert utbygging i Flemish Pass-bassenget, sier Paul Fulton, landsjef for Statoil Canada.

Forrige artikkelSolstad med Technip-kontrakt
Neste artikkelDet norske og BP Norge fusjonerer

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR