Statoil har funnet olje og gass på Skrugard-prospektet i Barentshavet. Funnet anslås til mellom 150 og 250 millioner utvinnbare fat olje, og Statoil ser en oppside på inntil 250 millioner fat til i lisensen.

Skrugard ble boret av «Polar Pioneer».

Både Oljedirektoratet og operatør Statoil bekrefter nå at letebrønn 7220/8-1 på Skrugard-prospektet i Barentshavet har resultert i et betydelig oljefunn.

Sammen med partnerne Eni Norge og Petoro er Statoil i ferd med å avslutte boringen på prospektet, som ligger rundt 100 kilometer nord for Snøhvit-feltet i Barentshavet.

Brønnen boret av «Polar Pioneer» har påvist en gasskolonne på 22 meter og en oljekolonne på 90 meter. Oljen er av lett og fin produserbar kvalitet, skriver Statoil i en pressemelding.

Opptil 500 millioner fat oljeekvivalenter
Oljedirektoratet skriver at funnet er anslått til mellom 24 og 40 millioner standard kubikkmeter utvinnbar olje og mellom to og sju milliarder standard kubikkmeter utvinnbar gass.

Statoil skriver på sin side at funnet gir estimerte volumer på mellom 150 og 250 millioner fat oljeekvivalenter, samtidig som selskapet ser muligheter for ytterligere oppside i lisensen på inntil 250 millioner fat, totalt 500 millioner fat oljeekvivalenter.

– Funnet på Skrugard er betydelig og et gjennombrudd for frontier-leting i Barentshavet. Dette åpner en ny oljeprovins som kan gi ytterligere ressurstilvekst, sier konserndirektør for leting i Statoil, Tim Dodson, i meldingen.

Nytt prospekt i samme lisens neste år
Han understreker at det er for tidlig å si noe om det totale potensialet i området, men drister seg likevel til å karakterisere Skrugard-funnet som den viktigste letehendelsen på norsk sokkel de siste ti årene. Funnet er viktig for å opprettholde aktiviteten i teknologi- og kompetansemiljøene i oljeindustrien fremover.

Statoil har i sine planer lagt inn både boring av nytt prospekt i samme lisens neste år, samt en mulig avgrensningsboring på funnet.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR