Statoil og partnere har startet boringen av Geitungen i Nordsjøen.

Brønn 16/2-12 , Geitungen , er påbegynt, ifølge Statoils lisenspartner Lundin.

Geitungen ligger i lisens 265 på 115 meters havdyp, omkring 31 kilometer sør for Grane og 43 kilometer øst for Gudrun -feltet. Arealet i lisensen består av deler av blokken 16/2 . Brønnen befinner seg på strukturen mellom Espevær og Aldous Major Nord. Målet er olje i jura sandstein på omkring 1.882 meters dyp i Draupne-formasjonen, med en funnsannsynlighet på 54 prosent. Brønnen skal bores til en total dybde av 2.082 meter, under et program som varer 39 dager ved tørr brønn.

Lisens 265 ble delt ut 24. april 2001. Dette er den åttende brønnen som blir boret i lisensen.

Operatør i lisens 265 er Statoil med 40 prosent eierandel. Partnere er Petoro (30 prosent), Det Norske (20 prosent) og Lundin (10 prosent).

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR