Statoil stiller seg bak Det internasjonale energibyrået (IEA) sine konklusjoner i «World Energy Outlook». Men Statoil vil nå klimamålet med olje og gass, og redusere kull.

Det internasjonale energibyrået (IEA) har i sin årlige «World Energy Outlook»-rapport konkludert med at alle verdens fossile ressurser ikke kan bli fullstendig utnyttet dersom man skal nå togradersmålet. Det kommer frem etter fremleggelsen av rapporten denne uka.

Dersom man skal nå togradersmålet mener IEA at man kun kan bruke en tredjedel av verdens påviste fossile ressurser.

Statoil sier at de er enige med IEA i sine konklusjoner, men understreker at det ikke er likegyldig hvilke ressurser som produseres.

– Vi mener det IEA peker på er viktige og sentrale trender. De har helt rett i at vi ikke kan produsere alle kjente ressurser innen 2035, sier Statoils pressetalsmann Bård Glad Pedersen, og legger til:

– Det er ikke likegyldig hvilke ressurser det er snakk om heller. Det vil fortsatt være et stort behov for olje og gass fremover. Av de kjente ressursene, utgjør kull to tredjedeler, sier Pedersen.

Av den årsaken mener Statoil det er ett viktig grep som må gjøres; kull må erstattes med gass.

– Kull har klart større utslipp enn olje og gass. Å erstatte kull med gass vil være en del av fremgangsmåten for å møte klimautfordringene. Hvis vi ser på USA, der produksjonen av skifergass erstatter kull, går CO2-utslippene ned. Hvis vi bytter ut et gammelt kullkraftverk med et nytt gasskraftverk, reduserer vi utslippene med inntil 70 prosent, sier han.

Glad Pedersen understreker at IEA peker på at verden trenger olje og gass også i tiden som kommer.

– Flere mennesker finner veien ut av fattigdom, det er en voksende middelklasse på verdensbasis, samt generell befolkningsvekst. Etterspørselen etter energi vil vokse fremover. Det vil si at nye ressurser må i produksjon. Innen 2035 må vi bygge ut produksjonskapasitet for 50 millioner fat olje per dag, og 1500 milliarder SM3 gass, også i et scenario der vi får sterkere politiske tiltak for å møte klimautfordringene, sier han, og peker på en vesentlig faktor for Statoil.

– Siden oljefeltene vi har i produksjon ikke produserer evig, må vi sette nye felt i produksjon, forklarer han.

Glad Pedersen sier videre at Statoil støtter sterkere politiske tiltak for å møte klimautfordringene og at selskaper er godt posisjonert for å møte en slik utvikling.

– Det haster med sterke politiske tiltak for å nå klimamålene. I Statoil legger vi CO2-priser inn i våre kalkuleringer for å regne ut lønnsomheten. Rapporten viser at vi vil trenge mye olje og gass fremover. Dette kan vi produsere effektivt, sier han.

Forrige artikkelYme og Skarv trekker ned
Neste artikkelNaturvernforbundet slakter nordområdesatsingen

Warning: A non-numeric value encountered in /kunder/trfn_2131/petro_3570/public/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 352

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR