Statoil er ilagt en bot på 5 millioner kroner etter en dødsulykke i 2005. De skal ha kjent til risikoen for ulykken, uten å informere om den.

NTB

Kristin-plattformen. Foto: Statoil

Ulykken skjedde mens Statoils Kristin-plattform var under bygging ved Aker Stord i 2005. En ansatt ble klemt fast i en hydraulisk styrt dør og døde senere av skadene han fikk. Haugaland og Sunnhordland politidistrikt har etterforsket dødsfallet med bistand fra Arbeidstilsynet.

Ifølge politiet har Statoil gjort seg skyldig i to forhold i forkant av ulykken.
– Det mest alvorlige her er at Statoil, slik vi ser det, unnlot å samarbeide i tilstrekkelig grad. De informerte ikke om den generelle risikoen som var knyttet til bruken av de hydraulisk opererte dørene, sier politiadvokat Sverre Hetland til NTB.

Kjente til risiko
Forhold nummer to er at Statoil allerede visste om risiko ved dørene, det var satt i gang tiltaksplan i den forbindelse, de kjente til tidligere klemskader, og de visste at det var en ukultur blant arbeidere som gikk gjennom dørene før de var helt åpnet. Aker Kværner ble ikke informert om noe av dette.

– Vi ser det som særlig skjerpende omstendigheter, sier politiadvokaten.
Statoil blir ilagt en bot på 5 millioner kroner for to brudd på arbeidsmiljøloven. For Aker Kværners del er saken henlagt på grunn av bevisets stilling.

– Så vidt meg bekjent er dette den største boten som er utferdiget i forbindelse med brudd på arbeidsmiljøloven ved en landbasert virksomhet i Norge, sier Hetland.

Vurderer boten
Statoil har fått 30 dager på seg til å vurdere om de vil godkjenne dommen og botens størrelse.
– Vi har mottatt meldingen og ønsker å snakke med juristene våre før vi uttaler oss om avgjørelsen, sier informasjonsdirektør Jone Stangeland i Statoil.

Ifølge konsernets årsrapport fra 2005 er ulykken ferdig gransket internt, årsaksforhold kartlagt og tiltak iverksatt. Stangeland kan ikke på stående fot si noe om utfallet av den interne granskningen er i samsvar med politiets.

Som arbeidsgivere på samme sted pliktet Statoil og Aker Kværner å samarbeide om sikkerheten på Kristin-plattformen.

Aker Kværner ønsker ikke å kommentere boten Statoil er ilagt. På spørsmål om hva som var utfallet av den interne granskningen, svarer både selskapets kommunikasjonsdirektør, Torbjørn Andersen, og informasjonsleder i Aker Stord, Alf Terje Myklebust, at de ikke husker dette, og at de ikke har mulighet til å finne det ut med det første.

Forebyggende
Daværende konserndirektør med ansvar for helse, miljø og sikkerhet, Nina Udnes Tronstad, kommenterte imidlertid årsaksforholdet i et intervju med Stavanger Aftenblad i 2005:

«Granskingen viser at det var feil på døren og at arbeideren gikk gjennom den før den var skikkelig åpen». Hun nevner ikke noe om mangel på informasjon om risiko fra Statoils side.

Områdeansvarlig for HMS, Jon Arne Mo, i Industri og energi (IE) er fornøyd med at politiet nå bøtelegger Statoil.
– Vi har arbeidet for at bakenforliggende årsaker skal belyses, så vi er veldig glad for at politiet og Arbeidstilsynet tar tak i slike saker. Det gir et signal til arbeidsgivere om at loven må tas på alvor, og hvis denne avgjørelsen bidrar til at arbeidsgivere skjerper inn rutinene og sikkerheten, så er det selvsagt positivt, sier Mo.

Fakta: Dette fikk ikke Aker Kværner vite
* Statoil skal ha kjent til flere risikomomenter ved bruken av hydraulisk opererte dører før dødsulykken på Aker Stord i januar 2005.

* Allerede i 2002 ble det nedsatt en gruppe for å utrede faremomenter ved bruk av dørene. Gruppa kom i 2004 med en sjupunktsplan for tiltak. Dette unnlot Statoil å informere Aker Kværner om.

* 8. desember 2004 ble det rapportert til Statoil om en uønsket hendelse: En ansatt gikk gjennom en hydraulisk operert dør før den var helt åpen. Det viste at dette var en ukultur blant arbeiderne, men heller ikke det ble Aker Kværner informert om.

* Statoil kjente ifølge politiet også til tidligere klemskader i forbindelse med denne typen dører, også dette informasjon som aldri ble gitt Aker Kværner.

Forrige artikkelKnallår for Aker på Stord
Neste artikkelPutin vil bli statsminister

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR