Barents Sea Oil Infrastructure (BSOI)-partnerne har tildelt to internasjonale aktører studieavtaler for utvikling av en felles oljeterminal for Barentshavet på Veidnes i Finnmark. Studiene skal være ferdigstilte i løpet av 2016.

Statoil har som kjent sammen med partnerne i Castberg besluttet å modne fram et flytende produksjonsskip (FPSO) som mulig utbyggingsløsning for Johan Castberg. Investeringsbeslutning for produksjonsskipet er planlagt i løpet av 2017 og fordrer at prosjektet er lønnsomt. I så fall vil det bli oppstart i 2022.

Barents Sea Oil Infrastructure (BSOI) prosjektet ble etablert i februar 2015 for å vurdere bygging av en flerbruks oljeomlastingsterminal på Veidnes i Finnmark. BSOI-prosjektet er et samarbeid mellom Goliat, Johan Castberg, Alta/Gohta og Wisting-lisensene, og har som formål å påvise tilstrekkelig volum og økonomi for at en terminal på Veidnes skal kunne bli eksportrute ut av Barentshavet.

Les også: Statoil velger FPSO for Johan Castberg – Petro.no

Nina Kivijervi Jonassen Prosjektdirektør Petroartic(Foto: Petroartic).
Nina Kivijervi Jonassen
Prosjektdirektør Petroartic(Foto: Petroartic).

Til Petro.no sier  Prosjektdirektør Nina Kivijervi Jonassen i Petroartic at dette viser fremdrift i prosjektet og et skritt i riktig retning vedrørende utbygging av Johan Castberg og tilhørende terminal for lagring og omlasting av olje både for Johans Castberg og andre felt i Barentshavet. Dette er positivt for utviklingen av infrastrukturløsninger i Barentshavet og ikke minst for næringslivet som kan få kontrakter i tilknytning til en eventuell etablering av terminalen både i anleggs- og driftsfasen avslutter Nina.

Prosjektet har over tid vært i dialog med mange aktører som har lang erfaring med utbygging og drift av denne typen terminaler, og vi har nå inngått kontrakt med to av disse om gjennomføring av studier for å ytterligere modne en mulig utbyggingsløsning, både hva angår tekniske forhold og økonomi.

Målet er at vi skal klare å gjøre ytterligere forbedringer og kostnadsreduksjoner på et mulig terminal prosjekt på Veidnes, slik at det gitt store nok oljevolumer, kan realiseres på en kostnadseffektiv måte.

Hvis resultatet av studier og øvrig arbeid gir grunnlag for en utbygging, er BSOI-prosjektets plan å ha en terminal klar til drift samtidig med Johan Castberg-feltet i 2022. Dette krever en investeringsbeslutning senest i 2019.

Les også: Aker Solutions leverer konseptstudie for Johan Castberg-FPSO – Petro.no

Internasjonale aktører

International-Matex Tank Terminals (IMTT) eies 100% av Macquarie Infrastructure Corporation som driver en portefølje av infrastruktur-selskaper i USA, inkludert IMTT. IMTT driver 12 marine terminaler i Nordamerika. IMTT er medeier (20%) og operatør på Whiffen Head-terminalen på Newfoundland i Canada hvor også Statoil er medeier. Whiffen-Head-terminalen er knutepunkt for oljeproduksjonen offshore Øst-Canada, og kan på mange måter sammenlignes med en mulig fremtidig oljeterminal på Veidnes.

Oiltanking GmbH er et datterselskap av Marquard & Bahls, et Hamburg-basert privateid selskap som driver innen energiforsyning, handel og logistikk. Oiltanking er verdens nest-største uavhengig lagerselskap innenfor petroleum-produkter, kjemikalier og gass. Selskapet eier og driver 73 terminaler i 22 ulike land innen Europa, Nord-og Søramerika, Midtøsten, Afrika , India og i Asia. Oiltanking har terminaler med en samlet lagerkapasietet på 19.2 millioner Sm3.

Nyhetsbrev fra Petro.no

Forrige artikkelUK-kontrakt for «Polar Onyx»
Neste artikkelVil inn i OMV Norge

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR