Statoils valgkomité har innstilt Børge Brende og Marjan Oudemann som nye medlemmer av styret.

Dette skriver Statoil i en melding.

Bedriftsforsamlingen foreslå på forsommeren å utvide styret med ett nytt medlem. Da nestleder Marit Arnstad senere trakk seg med umiddelbar virkning, betyr dette at to nye medlemmer av styret skal på plass.

I meldingen opplyser Statoil at valgkomiteen har innstilt nederlandske Marjan Oudemann og Børge Brende.

Valget til Statoils styre vil finne sted på bedriftsforsamlingens møte fredag 14. september 2012. Valgkomiteen anbefaler at valget trer i kraft fra 15. september 2012, med virkning frem til neste ordinære valg av aksjonærrepresentanter til styret i 2013, heter det videre.

I bedriftsforsamlingens møte 13. juni 2012 ble Svein Rennemo gjenvalgt som styreleder og Marit Arnstad som nestleder, mens Grace Reksten Skaugen, Roy Franklin, Jakob Stausholm, Lady Barbara Judge og Bjørn Tore Godal ble gjenvalgt som styremedlemmer. Kort tid etter trakk Arnstad seg etter å ha tatt over som samferdselsminister.

Børge Brende er medlem av managing board i World Economic Forum, og har tidligere vært miljøvernminister (2001 – 2004) og nærings- og handelsminister (2004 – 2005). Brende har også vært generalsekretær i Norges Røde Kors og leder av FNs kommisjon for bærekraftig utvikling.

Marjan Oudeman er nederlandsk statsborger. Hun er konserndirektør i Akzo Nobel, verdens største malingsleverandør og storprodusent av kjemikalier, med virksomhet i mer enn 80 land.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR