Statoil og Statkraft har overtatt det britiske havvindprosjektet Dudgeon gjennom kjøp av alle aksjene i Dudgeon Offshore Wind Limited.

Dudgeon Offshore Wind Limited er et datterselskap av det britiske energiselskapet Warwick Energy Limited.

Dudgeon-prosjektet har nylig fått konsesjon for utbygging av inntil 560 MW. Utbyggingsfeltet ligger i Nordsjøen, 32 kilometer nord for byen Cromer i det nordlige Norfolk, og 20 kilometer nordøst for havvindparken Sheringham Shoal.

Statoil og Statkraft vil nå optimalisere prosjektet, sørge for endelige godkjenninger og etablere samarbeid med leverandører og lokale interessenter for å lede prosjektet fram til en endelig investeringsbeslutning.

– Overtakelsen er i tråd med Statoils strategi om gradvis vekst og nye forretningsmuligheter innen havvind som en del av arbeidet med å utvikle vår portefølje innen fornybar energi. Statkraft og Statoil mener at prosjektet styrker våre posisjoner i det nordlige Norfolk-området ytterligere, og at vi vil dra nytte av den gode dialogen vi allerede har etablert med britiske myndigheter, lokalsamfunnet og leverandører, sier Statoils direktør for fornybar energi, Siri E. Kindem.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR