Statoil og Total er enige om en transaksjon der Statoil kjøper Totals eierandeler i Martin Linge-feltet (51%) og Garantiana-funnet (40%) på norsk sokkel.

Statoil vil overta begge operatørskapene og betaler Total et vederlag på 1,45 milliarder dollar, tilsvarende 11,8 milliarder kroner

Martin Linge er et olje- og gassfelt under utbygging vest for Oseberg-feltet i Nordsjøen, med anslåtte utvinnbare ressurser på i overkant av 300 millioner fat oljeekvivalenter. Forventet produksjon og levetid strekker seg inn på 2030-tallet.

Total skriver i en børsmelding at selskapet vil fokusere spesielt på sine ikke-opererte felt i Norge, som Ekofisk, Snøhvit og Johan Sverdrup.

Problemprosjekt
Martin Linge bygges ut med en bemannet brønnhodeplattform. Stålunderstellet er allerede installert i Nordsjøen, mens plattformdekket ferdigstilles ved Samsung-verftet i Sør-Korea, og vil bli transportert til Norge i begynnelsen av 2018. Prosjektet har hatt forsinkelser og kostnadsøkninger på grunn av forsinkelser i arbeidet med plattformdekket og valutaeffekter.

En tragisk ulykke ved verftet i mai 2017 hadde også konsekvenser for fremdriften. Nåværende operatør forventer produksjonsstart i første halvdel av 2019. Som følge av nye funn i området har feltets utvinnbare ressurser økt siden første Plan for Utvikling og Drift (PUD) ble levert.

Fjernstyrt
Driften vil bli fjernstyrt fra et landbasert digitalt driftssenter, noe som vil bidra til reduserte driftskostnader. Plattformen får strøm fra land gjennom verdens lengste vekselstrømkabel, som er 160 km lang. Dette vil redusere CO2-utslippene med 200.000 tonn per år. Etter at transaksjonen er fullført vil Statoils eierandel i feltet øke fra 19% til 70%.

Overtar ansatte
Garantiana er et oljefunn nord for Visund-feltet i Nordsjøen med et utvinnbart ressurspotensial på mellom 50 og 70 millioner fat oljeekvivalenter. Utbyggingsløsninger vurderes nå. Etter at transaksjonen er fullført vil Statoil ha 40% eierandel i dette funnet.

Statoil vil også overta relevante ansatte fra Total i samsvar med gjeldende lovgivning, etter at nødvendige informasjons- og konsultasjonsprosesser er gjennomført.

Forrige artikkelStatoil kommer røykerne i møte, men TV-en skal ut i frisk luft
Neste artikkelKommentar: Ikke tro på det du hører!

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR